Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 爽快的出帆

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

爽快的出帆

Lyricist:愁人 文夏

心情輕鬆收著船的錠 響亮的汽笛的聲
出帆的鑼聲 搖來搖去 搖來搖去真快樂
惦船頂看落來 惦船頂看落來 心也歡喜
想起著甘蜜的夢 想起著甘蜜的夢
爽快的出帆啦

思念港邊彼個小姑娘 阮就來彈著吉他
懷念伊唸歌 飛來飛去 飛來飛去的海鳥
你若是飛返去 你若是飛返去 伊的港都
對伊來傳我心情 對伊來傳我心情
爽快的出帆啦

看起彼坪港口夜都市 照落來紅燈青燈
異國的情調 一點一點 一點一點真美麗
甘蜜的音樂聲 甘蜜的音樂聲 也流出來
青春的行船男兒 青春的行船男兒
爽快的出帆啦------------------------------------------
14232/《爽快的出帆》Sóng-khuài ê Tshut-phâng
文夏Bûn-hā

心情輕鬆
sim-tsîng khin-sang
收著船的碇
siu-tio̍h tsûn ê tiānn
響亮的汽笛的聲
hiáng-liāng ê khì-ti̍k ê siann
出帆的鑼聲
tshut-phâng ê lô-siann
搖來搖去
iô-lâi-iô-khì
啊搖來搖去真快樂
ah iô-lâi-iô-khì tsin khuài-lo̍k
踮船頂看落來
tiàm tsûn-tíng khuànn--lo̍h-lâi
踮船頂看落來
tiàm tsûn-tíng khuànn--lo̍h-lâi
伊心也歡喜
i sim iā huann-hí
想起著甘蜜的夢
siūnn-khí tio̍h kam-bi̍t ê bāng
想起著甘蜜的夢
siūnn-khí tio̍h kam-bi̍t ê bāng
爽快的出帆啦
Find more lyrics at ※ Mojim.com
sóng-khuài ê tshut-phâng--lah

思念港邊
su-liām káng-pinn
彼个小姑娘
hit ê sió-koo-niû
阮就來彈著吉他
gún tsiū lâi tuânn tio̍h gì-tah
懷念伊唸歌
huâi-liām i liām-kua
飛來飛去
pue-lâi-pue-khì
飛來飛去的海鳥
pue-lâi-pue-khì ê hái-tsiáu
你若是飛轉去
lí nā-sī pue tńg-khì
你若是飛轉去
lí nā-sī pue tńg-khì
伊的港都
i ê káng-too
對伊來傳我心情
tuì i lâi thuân guá sim-tsîng
對伊來傳我心情
tuì i lâi thuân guá sim-tsîng
爽快的出帆啦
sóng-khuài ê tshut-phâng--lah

看起彼爿
khuànn khí hit-pîng
港口夜都市
káng-kháu iā too-tshī
照落來紅燈青燈
tsiàu lo̍h-lâi âng-ting tshinn-ting
異國的情調
ī-kok ê tsîng-tiāu
一點一點
tsi̍t-tiám-tsi̍t-tiám
一點一點真美麗
tsi̍t-tiám-tsi̍t-tiám tsin bí-lē
甘蜜的音樂聲
kam-bi̍t ê im-ga̍k-siann
甘蜜的音樂聲
kam-bi̍t ê im-ga̍k-siann
也流出來
iā lâu--tshut-lâi
青春的行船男兒
tshing-tshun ê kiânn-tsûn lâm-jî
青春的行船男兒
tshing-tshun ê kiânn-tsûn lâm-jî
爽快的出帆啦
sóng-khuài ê tshut-phâng--lah

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen