Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 夕陽西沉

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

夕陽西沉

原日曲:君といつまでも
Composer:弾厚作

美麗黃昏的太陽,輕輕照落咱的窗邊,
若親像祝福咱的,幸福的前途彼一樣。
看妳的金金目睭,若親像天星閃熾,
我甲妳的熱戀心情,也親像熱人的太陽。
天頂的日頭斜西,變成著火色野茉莉,
不過妳我的愛情永遠無變,永遠也無變。
口白:啊!實在真幸福的啦,我若甲妳做陣的時,
就感覺最幸福的,我到死的時也絕對無甲妳離開,呢,好嗯?
看妳的黑頭毛,被風吹搖搖弄弄,
妳的身軀緊緊偎在,我胸裡透出香味。
美麗黃昏又擱來,青春是一時一時過去,
不過妳我的情意永遠無變,永遠也無變。------------------------------------------
10891/《夕陽西沉》Si̍k-iông Se-tîm
文夏Bûn-hā

美麗黃昏的太陽
bí-lē hông-hun ê thài-iông
輕輕照落咱的窗邊
khin-khin tsiò lo̍h lán ê thang-pinn
若親像祝福咱的
ná-tshin-tshiūnn tsiok-hok lán ê
幸福的前途彼一樣
hīng-hok ê tsiân-tôo hit tsi̍t-iūnn

看你的金金目睭
khuànn lí ê kim-kim ba̍k-tsiu
若親像天星閃爍
ná-tshin-tshiūnn thinn-tshinn siám-sih
我佮你的熱戀心情
guá kah lí ê jia̍t-luân sim-tsîng
也親像熱人的太陽
iā tshin-tshiūnn jia̍t lâng ê thài-iông

天頂的日頭斜西
thinn-tíng ê ji̍t-thâu tshiâ-sai
變成著火色野茉莉
Find more lyrics at ※ Mojim.com
piàn-sîng tio̍h hué-sik iá ba̍k-nī
不過你我的愛情
put-kò lí guá ê ài-tsîng
永遠無變
íng-uán bô-piàn
永遠也無變
íng-uán iā bô-piàn

↓↓---(口白)---↓↓
啊!實在真幸福的啦
ah! si̍t-tsāi tsin hīng-hok--ê lah
我若佮你做陣的時
guá nā kah lí tsò-tīn ê sî
就感覺最幸福囉
tsiū kám-kak tsuè hīng-hok--looh
我到死的時
guá kàu sí ê sî
也絕對無佮你離開
iā tsua̍t-tuì bô kah lí lī-khui

neh
好毋
hó--m̄
↑↑---(口白)---↑↑

看你的烏頭毛
khuànn lí ê oo thâu-mn̂g
被風吹搖搖弄弄
pī hong tshue iô-iô-lāng-lāng
你的身軀緊緊倚在
lí ê sin-khu kín-kín uá tsāi
我的胸裡透出芳味
guá ê hing-lí thòo-tshut phang-bī
美麗黃昏又閣來
bí-lē hông-hun iū-koh lâi
青春是
tshing-tshun sī
一時一時過去
tsi̍t-sî-tsi̍t-sî kuè--khì
不過你我的情意
put-kò lí guá ê tsîng-ì
永遠無變
íng-uán bô-piàn
永遠也無變
íng-uán iā bô-piàn

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen