Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 台語老歌珍藏6 > 落葉時雨

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

落葉時雨

Lyricist:愁人
Composer:吉田正

他鄉的秋葉隨雨吹落地 流浪不盡彈吉他的人
一切的希望為伊來打碎 歌聲帶目屎流浪東又西

為酒身消瘦為伊目屎流 男性流浪彈吉他的人
初戀青春夢明知未返來 無情的秋風偏偏引悲哀

流浪的生活無依又無偎 黑暗的酒場當做阮家庭
無聊的長暝燈火也憂愁 五色綵燈下孤單獨相思