Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 阿文哥

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

阿文哥

小姑娘 小姑娘 妝甲霞美要叨位去
雙邊的嘴唇紅吱吱 看起來真古錐
啊 啊 看起來真古錐

阿文哥 阿文哥 阮是十八的小姑娘
今日是媽媽的生日 阮要來買物件
啊 啊 阮要來買物件

小姑娘 小姑娘 頭綜綁一條紅花斤
黑黑的眼睛圓輪輪 展起來真迷人
啊 啊 展起來真迷人

阿文哥 阿文哥 咱是自細漢好朋友
今夜我媽媽開晚會 你一定愛過來
啊 啊 你一定愛過來

小姑娘 小姑娘 請妳轉過來看一下
紅紅的嘴唇櫻桃花 給我來親一下
啊 啊 給我來親一下

阿文哥 阿文哥 姑娘十八是一朵花
無隨便給人亂亂親 請你著要原諒
啊 啊 請你著要原諒

小姑娘 小姑娘 我是深深得愛著妳
妳甘要嫁我做太太 請妳講好不好
啊 啊 請妳講好不好

阿文哥 阿文哥 你哪真正得愛著我
希望你與我媽媽講 我就嫁給你
啊 啊 我就嫁給你
------------------------------------------
14221/《阿文哥》A-bûn-ko
文夏Bûn-hā
文夏四姊妹Bûn-hā Sì-tsí-muē

男)
小姑娘
sió-koo-niû
小姑娘
sió-koo-niû
妝甲遐媠
tsng kah hiah suí
欲佗位去
beh tó-uī khì
雙爿的喙䫌
siang-pîng ê tshuì-phé
紅記記
âng-kì-kì
看起來真古錐
khuànn--khí-lâi tsin kóo-tsui
啊~看起來真古錐
ah~ khuànn--khí-lâi tsin kóo-tsui

阿文哥阿文哥
A-bûn-ko A-bûn-ko
阮是十八的小姑娘
gún sī tsa̍p-pueh ê sió-koo-niû
今仔日是媽媽的生日
kia̋nn-ji̍t sī má-mah ê sinn-ji̍t
阮欲去買物件
gún beh khì bé mi̍h-kiānn
啊~阮欲去買物件
ah~ gún beh khì bé mi̍h-kiānn

男)
小姑娘小姑娘
sió-koo-niû sió-koo-niû
Find more lyrics at ※ Mojim.com
頭鬃縛一條
thâu-tsang pa̍k tsi̍t-tiâu
紅花巾
âng hue-kin
烏烏的目睭
oo-oo ê ba̍k-tsiu
圓輾輾
înn lìn-lìn
展起來真迷人
tián--khí-lâi tsin bê-lâng
啊~展起來真迷人
ah~ tián--khí-lâi tsin bê-lâng

女)
阿文哥阿文哥
A-bûn-ko A-bûn-ko
咱是自細漢好朋友
lán sī tsū suè-hàn hó-pîng-iú
今夜我媽媽開暗會
kim-iā guá má-mah khui àm-huē
你一定愛過來
lí it-tīng ài kuè--lâi
啊~你一定愛過來
ah~ lí it-tīng ài kuè--lâi

男)
小姑娘小姑娘
sió-koo-niû sió-koo-niû
請你斡過來看一下
tshiánn lí uat kuè-lâi khuànn--tsi̍t-ē
紅紅的喙脣
âng-âng ê tshuì-tûn
櫻桃花
ing-thô-hue
予我來唚一下
hōo guá lâi tsim--tsi̍t-ē
啊~予我來唚一下
ah~ hōo guá lâi tsim--tsi̍t-ē

女)
阿文哥阿文哥
A-bûn-ko A-bûn-ko
姑娘十八是一蕊花
koo-niû tsa̍p-pueh sī tsi̍t-luí hue
無隨便佮人亂亂唚
bô suî-piān kah lâng luān-luān tsim
請你著愛原諒
tshiánn lí tio̍h-ài guân-liōng
啊~請你著愛原諒
ah~ tshiánn lí tio̍h-ài guân-liōng

男)
小姑娘小姑娘
sió-koo-niû sió-koo-niû
我是深深咧愛著你
guá sī tshim-tshim teh ài-tio̍h lí
你敢欲嫁我做太太
lí kám beh kè guá tsò thài-thài
請你講好毋好
tshiánn lí kóng hó m̄-hó
啊~請你講好毋好
ah~ tshiánn lí kóng hó m̄-hó

女)
阿文哥阿文哥
A-bûn-ko A-bûn-ko
你若真正咧愛著我
lí nā tsin-tsiànn teh ài-tio̍h guá
希望你佮阮媽媽講
hi-bāng lí kah gún má-mah kóng
阮就會嫁予你
gún tsiū ē kè hōo lí
啊~阮就會嫁予你
ah~ gún tsiū ē kè hōo lí

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen