Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 老歌專輯 > 青色山脈

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

青色山脈

Lyricist:愁人
Composer:日本

給阮青春快樂的歌聲 山頂的冰霜雪也消去
藍色的山嶺頂 百花開山邊
天邊角 今日又是叫咱嚮往去

破舊的古衣呀再會啦 夏愁的念頭呀再會啦
藍色的山嶺頂 玫瑰色雲片
憧憬的 咱也前途鳥啼也快樂

父母也夢見啦夢見啦 路頭的彼盡頭是盡頭
藍色的山嶺頂 綠色山溪邊
年青的 咱的路途鐘聲也響亮------------------------------------------
10893/《青色山脈》Tshinn-sik Suann-me̍h
文夏Bûn-hā

予咱青春
hōo lán tshing-tshun
快樂的歌聲
khuài-lo̍k ê kua-siann
山頂的冰霜雪
suann-tíng ê ping-sng-seh
也消去
iā siau--khì
藍青的山嶺頂
lâm-tshinn ê suann-niá tíng
百花開山邊
pah-hue khui suann-pinn
天邊角
thinn-pinn kak
今日又是
kim-ji̍t iū sī
叫咱嚮往去
Find more lyrics at ※ Mojim.com
kiò lán hiàng-óng khì

破舊的古衣啊
phuà-kū ê kóo-i--ah
再會啦
tsài-huē--lah
憂愁的念頭啊
iu-tshiû ê liām-thâu--ah
再會啦
tsài-huē--lah
藍青的山嶺頂
lâm-tshinn ê suann-niá tíng
玫瑰色雲片
muî-kuì-sik hûn-phìnn
憧憬的
tshiong-kíng ê
咱的前途
lán ê tsiân-tôo
鳥啼也快樂
tsiáu thî iā khuài-lo̍k

爸母也夢見啦
pē-bú iā bāng-kìnn--lah
夢見啦
bāng-kìnn--lah
路頭的彼盡頭
lōo-thâu ê hit tsīn-thâu
是盡頭
sī tsīn-thâu
藍青的山嶺頂
lâm-tshinn ê suann-niá tíng
綠色山溪邊
li̍k-sik suann-khe pinn
年青的
nî-tshing ê
咱的路途
lán ê lōo-tôo
鐘聲也盡亮
tsing-siann iā tsīn liāng

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen