Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 南國的賣花姑娘

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

南國的賣花姑娘

Lyricist:許丙丁
Composer:文夏
Arranger:雲萍

春天的早起 生活來所致
標緻的姑娘 青春好年紀
買花呀 來買花
玫瑰花香有刺 你著注意
啊~~ 南國的賣花姑娘

雨天黃昏時 親像目屎滴
可愛的目睭 金金攏無囁
買花呀 來買花
雨夜花清香味 要送給你
啊~~ 可愛的賣花姑娘

街頭深巷邊 行來又行去
世間人真多 誰人惜花枝
買花呀 來買花
白牡丹白無比 風吹雨滴
啊~~ 可憐的賣花姑娘-------------------------------------------Lyricist:許丙丁
Composer:文夏
Arranger:雲萍

《南國的賣花姑娘》Lâm-kok ê Bē-hue Koo-niû
文夏 Bûn Hā

春天的早起
tshun-thinn ê tsái-khí
生活來所致
sing-ua̍h lâi sóo-tì
標緻的姑娘
phiau-tì ê koo-niû
青春好年紀
tshing-tshun hó nî-kí

買花啊
bé hue--ah
來買花
lâi bé hue
玫瑰花芳有刺
Find more lyrics at ※ Mojim.com
muî-kuì-hue phang ū tshiah
你著注意
lí tio̍h tsù-ì
啊~南國的賣花姑娘
ah~ lâm-kok ê bē-hue koo-niû

雨天黃昏時
hōo-thinn hông-hun sî
親像目屎滴
tshin-tshiūnn ba̍k-sái tih
可愛的目睭
khó-ài ê ba̍k-tsiu
金金攏無𥍉
kim-kim lóng bô nih

買花啊
bé hue--ah
來買花
lâi bé hue
雨夜花清芳味
ú-iā-hue tshing-phang bī
欲送予你
beh sàng hōo lí
啊~可愛的賣花姑娘
ah~ khó-ài ê bē-hue koo-niû

街頭深巷邊
ke-thâu tshim-hāng pinn
行來也行去
kiânn lâi iā kiânn khì
世間人真濟
sè-kan lâng tsin tsē
啥人惜花枝
siánn-lâng sioh hue-ki

買花啊
bé hue--ah
來買花
lâi bé hue
白牡丹
pe̍h bóo-tan
白無比
pe̍h bû-pí
風吹雨滴
hong tshue hōo tih
啊~可憐的賣花姑娘
ah~ khó-liân ê bē-hue koo-niû

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen