Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 台語老歌珍藏6 > 港邊乾杯

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

港邊乾杯

Lyricist:愁人
Composer:平川英夫

港邊的燈火影 引阮的心情
音樂聲真快樂 港邊的酒家
明日若要離開 你也免掛意
可愛的小姑娘 今夜與你飲透暝
SASA乾杯 倆人的今夜

若生在海邊的 瑪都露斯阮就是
講愛情也希望 等到相逢時
港邊花若開時 阮就要回來
初戀的小姑娘 請你放心來等我
SASA乾杯 離別的今夜

叨位的船要開 鑼聲音悲哀
港邊的惜別呀 何時再相會
抱著妳的身軀 約束咱將來
心愛的小姑娘 行船男兒心袂變
SASA乾杯 港邊的今夜
---------------------------------------港邊乾杯

Lyricist:愁人
Composer:平川英夫
Find more lyrics at ※ Mojim.com

港邊的燈火影
引阮的心情
音樂聲真快樂
港邊的酒家
明日若要離開
你也免掛意
可愛的小姑娘
今夜甲妳飲透暝
SASA乾杯二人的今夜

那生在海邊的
MADOROSU(船員)阮就是
講愛情亦希望
等到相逢時
港邊花那開時
阮就要回來
初戀的小姑娘
請你放心來等我
SASA乾杯離別的今夜

何處的船要開
鑼聲音悲哀
港邊的惜別啊
何時再相會
抱著妳的身軀
約束咱將來
心愛的小姑娘
行船男兒心沒變
SASA乾杯港邊的今夜