Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 台語老歌珍藏6 > 月光的海邊

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

月光的海邊

Lyricist:愁人

月光瞑行到海邊來
思念著早日暗悲哀
可愛的姑娘
啊‧‧‧心憂悶
被風也吹毋知

月光瞑行到海邊來
聽見著琴聲流出來
心內亂紛紛
啊‧‧‧流浪的
可憐的小孤兒

月光瞑行到海邊來
想起著少年的時代
夢中的故鄉
啊‧‧‧等何時
會得來相會------------------------------------------
10896/《月光的海邊》Gue̍h-kng ê Hái-pinn
文夏Bûn-hā

月光暝
ge̍h-kng-mî
行到海邊來
kiânn kàu hái-pinn lâi
思念著早日
su-liām tio̍h tsá-ji̍t
暗悲哀
àm pi-ai
Find more lyrics at ※ Mojim.com
可愛的姑娘
khó-ài ê koo-niû
啊~心憂悶
ah~ sim iu-būn
被風也吹毋知
pī hong iā tshue m̄-tsai

月光暝
ge̍h-kng-mî
行到海邊來
kiânn kàu hái-pinn lâi
聽見著琴聲
thiann-kìnn tio̍h khîm-siann
流出來
lâu--tshut-lâi
心內亂紛紛
sim-lāi luān hun-hun
啊~流浪的
ah~ liû-lōng ê
可憐的小孤兒
khó-liân ê sió koo-jî

月光暝
ge̍h-kng-mî
行到海邊來
kiânn kàu hái-pinn lâi
想起著
siūnn-khí tio̍h
少年的時代
siàu-liân ê sî-tāi
夢中的故鄉
bāng-tiong ê kòo-hiong
啊~等何時
ah~ tán hô-sî
會得來再相會
ē-tit lâi tsài siong-huē

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen