Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 男性的命運

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

男性的命運

港邊酒家 燈火光微微
歌聲引阮 暗傷悲
男性命運 行到失戀 啊...
只用好酒 只用香煙解憂愁

煙酒醉後 猶原是心憂
更盡天光 添傷悲
無趣人生 無情女性 啊...
春夢打碎 目屎流落怨歸暝

想著你我 愛情來拆散
沒吃沒睏 無心神
一時想要 離開世間 啊...
不倘怨嘆 不倘誤了咱前途------------------------------------------
14230/《男性的命運》Lâm-sìng ê Miā-ūn
文夏Bûn-hā

港邊酒家
káng-pinn tsiú-ka
燈火光微微
ting-hué kng bî-bî
歌聲引阮暗傷悲
kua-siann ín gún àm siong-pi
男性命運
lâm-sìng miā-ūn
行到失戀
kiânn kàu sit-luân
啊~只用好酒
ah~ tsí iōng hó-tsiú
只用芳薰解憂愁
Find more lyrics at ※ Mojim.com
tsí iōng phang hun kái iu-tshiû

薰酒醉後
hun-tsiú tsuì-āu
猶原是心憂
iu-guân sī sim iu
更盡天光
kenn tsīn thinn kng
添傷悲
thiam siong-pi
無趣人生
bô-tshù jîn-sing
無情女性
bô-tsîng lú-sìng
啊~春夢拍碎
ah~ tshun-bāng phah-tshuì
目屎流落怨規暝
ba̍k-sái lâu lo̍h uàn kui-mî

想著你我
siōnn-tio̍h lí guá
愛情來拆散
ài-tsîng lâi thiah-suànn
袂食袂睏
buē tsia̍h buē khùn
無心神
bô sim-sîn
一時想欲
tsi̍t-sî siūnn-bueh
離開世間
lī-khui sè-kan
啊~毋通怨嘆
ah~ m̄-thang uàn-thàn
毋通誤了咱前途
m̄-thang gōo liáu lán tsiân-tôo

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen