Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 夏威夷航空信

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

夏威夷航空信

Lyricist:愁人 文夏

啊… 思戀的夏威夷寄來 懷念的批信
夏威夷寄來 夏威夷寄來
經過了千里白雲天 經過了千里白雲天
青海洋唱著戀歌 迷人的月光的晚暝
思戀的 思戀的夏威夷航空信

烏..克麗麗的夏威夷寄來 懷念的批信
夏威夷寄來 夏威夷寄來
經過了七色五彩虹 經過了七色五彩虹
海邊的呼啦姑娘 那親像花蕊的芳味
烏克麗麗的 烏克麗麗的夏威夷航空信

啊… 黃昏的夏威夷寄來 懷念的批信
夏威夷寄來 夏威夷寄來
經過了銀色天頂星 經過了銀色天頂星
在樹下約你相會 甘蜜的kiss彼當時
黃昏的 黃昏的夏威夷航空信------------------------------------------
14822/《夏威夷航空信》Ha-uái-ih Hâng-khong-sìn
文夏Bûn-hā

啊~思戀的夏威夷
ah~ su-luân ê Ha-uái-ih
寄來懷念的批信
kià lâi huâi-liām ê phue-sìn
夏威夷寄來
Ha-uái-ih kià lâi
夏威夷寄來
Ha-uái-ih kià lâi
經過了千里白雲天
king-kuè liáu tshian-lí pe̍h-hûn thinn
經過了千里白雲天
king-kuè liáu tshian-lí pe̍h-hûn thinn

青海洋唱著戀歌
tshinn hái-iûnn tshiò tio̍h luân-kua
迷人的月光的暗暝
bê-lâng ê ge̍h-kng ê àm-mî
思戀的
su-luân ê
Find more lyrics at ※ Mojim.com
思戀的夏威夷航空信
su-luân ê Ha-uái-ih hâng-khong-sìn

烏克麗麗的夏威夷寄來
u-khu-lé-leh ê Ha-uái-ih kià lâi
懷念的批信
huâi-liām ê phue-sìn
夏威夷寄來
Ha-uái-ih kià lâi
夏威夷寄來
Ha-uái-ih kià lâi
經過了七色五彩虹
king-kuè liáu tshit-sik ngóo-tshái khīng
經過了七色五彩虹
king-kuè liáu tshit-sik ngóo-tshái khīng

海邊的呼啦姑娘
hái-pinn ê hú-lah koo-niû
若親像花蕊的芳味
ná-tshin-tshiūnn hue-luí ê phang-bī
烏克麗麗的
u-khu-lé-leh ê
烏克麗麗的夏威夷航空信
u-khu-lé-leh ê Ha-uái-ih hâng-khong-sìn

啊~黃昏的夏威夷寄來
ah~ hông-hun ê Ha-uái-ih kià lâi
懷念的批信
huâi-liām ê phue-sìn
夏威夷寄來
Ha-uái-ih kià lâi
夏威夷寄來
Ha-uái-ih kià lâi
經過了銀色天頂星
king-kuè liáu gîn-sik thinn-tíng tshinn
經過了銀色天頂星
king-kuè liáu gîn-sik thinn-tíng tshinn

在樹跤約你相會
tsāi tshiū-kha iok lí siong-huē
甘蜜的Kiss彼當時
kam-bi̍t ê khí-suh hit-tong-sî
黃昏的
hông-hun ê
黃昏的夏威夷航空信
hông-hun ê Ha-uái-ih hâng-khong-sìn

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen