Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 思鄉

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

思鄉

Lyricist:姚讚福
Composer:姚讚福
Arranger:莊啟勝

離開故鄉三年外 真似蝴蝶真拖磨
有路倘走無厝倘乎住 何時彼日卡快活

故鄉光景變啥款 思念親友心情亂
父母為子不時塊操煩 何時彼日卡心寬

男人思鄉思歸瞑 每日思鄉盡日醉
加在星光有時月也圓 何時繁華等歸時------------------------------------------《思鄉》Su-hiong
文夏Bûn-hā

離開故鄉三年外
lī-khui kòo-hiong sann-nî guā
精神苦疼身拖磨
Find more lyrics at ※ Mojim.com
tsing-sîn khóo-thiànn sin thua-buâ
有路通行無厝通好蹛
ū lōo thang kiânn bô tshù thang-hó tuà
何時會得較快活
hô-sî ē-tit khah khuìnn-ua̍h

故鄉光景今啥款
kòo-hiong kong-kíng kim siánn-khuán
思念親友心情亂
su-liām tshin-iú sim-tsiânn luān
爸母為囝不時咧操煩
pē-bú uī kiánn put-sî teh tshau-huân
何時會得較心寬
hô-sî ē-tit khah sim khuan

男人思鄉想規暝
lâm-jîn su-hiong siūnn kui-mî
每日思鄉深立志
muí-ji̍t su-hiong tshim li̍p-tsì
佳哉星光有時月也圓
ka-tsài tshinn kng ū-sî ge̍h iā înn
就是圓滿榮歸時
tsiū-sī uân-buán îng kui sî

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen