Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > Miscellaneous > 運河悲歌

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

運河悲歌

Lyricist:康榮如
Composer:愁人

坐船孤單 半划半振動 河邊草花 見風搖搖弄
成雙白鷺 飛來也輕鬆 見景傷情 讓阮目眶紅

遊船雙雙 看阮相痛疼 昔日敢是 與你在同夢
今日孤單 怎樣永分離 目屎流落 船板苦傷悲

四面靜靜 替阮心稀微 無言無語 思念你一人
聽起歌聲 想起你回來 驚心越頭 後面是空空------------------------------------------
14224/《運河悲歌》Ūn-hô Pi-kua
文夏Bûn-hā

坐船孤單
tsē tsûn koo-tuann
半划半振動
puànn kò puànn tín-tāng
河邊草花
hô-pinn tsháu-hue
見風搖搖弄
kìnn hong iô-iô lāng
成雙白鷺
sîng-siang pe̍h-lōo
飛來也輕鬆
pue--lâi iā khin-sang
見景傷情
kiàn-kíng siong-tsîng
予阮目箍紅
Find more lyrics at ※ Mojim.com
hōo gún ba̍k-khoo âng

遊船雙雙
iû-tsûn siang-siang
看人相疼痛
khuànn lâng sio thiànn-thàng
昔日敢是
sik-ji̍t kám-sī
佮你在仝夢
kah lí tsāi kāng bāng
今日孤單
kim-ji̍t koo-tuann
怎樣永分離
tsuánn-iūnn íng hun-lî
目屎流落船枋
ba̍k-sái lâu lo̍h tsûn-pang
苦傷悲
khóo siong-pi

四面靜靜
sì-bīn tsīng-tsīng
替阮心稀微
thè gún sim hi-bî
無言無語
bô-giân bô-gí
思念你一人
su-liām lí tsi̍t-lâng
聽起歌聲
thiann khí kua-siann
想著你回來
siūnn-tio̍h lí huê-lâi
驚心越頭
kiann-sim ua̍t-thâu
後面是空空
āu-bīn sī khang-khang

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen