Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 夜芙蓉 > 落雪

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

落雪

Lyricist:鄭喬安
Composer:鄭喬安
Arranger:張振杰

秋風輕輕吹來你的消息 今夜又擱再想起你
鴛鴦水鴨不時伴相隨 無奈如今才來拆分離

綿綿的霜雪 一蕊蕊雪花
Find more lyrics at ※ Mojim.com
啊阮的心在夢中飛 留戀空徘徊
綿綿的相思 像落雪凍落心底
愛你今生今世 阮無反悔[ti:落雪]
[ar:談詩玲]
[al:夜芙蓉]
[by:CM-FANG]

[00:02.00]《歌名:落雪》
[00:04.50]《原唱:談詩玲》
[00:07.50]《專輯:夜芙蓉》
[00:10.50]《發行:2021-09》
[00:13.50]《詞曲:鄭喬安》
[00:16.50]《Arranger:張振杰》
[00:19.50]《LRC:CM-FANG》
[00:22.42]★☆◆☆
[00:25.83]★☆◆秋~風~~輕輕~
[00:31.32]吹來~~你的消息~
[00:34.70]~今~夜~又~擱再~
[00:37.94]想~起~~你~~~
[00:41.28]~鴛鴦~水~鴨~
[00:44.44]不時~伴~~相~隨~
[00:47.92]~無奈如~今~~才~來~
[00:51.04]拆~分離~~
[00:54.36]綿綿的霜~~雪~
[00:57.60]一蕊蕊雪~~花~
[01:00.95]~啊阮的心在夢中飛~
[01:04.18]留戀空徘~徊~~
[01:07.50]綿綿的相~思~~
[01:09.98]~像落~雪凍~落~心~底
[01:14.04]~愛你今~生~~今~世~
[01:17.36]阮~無反~悔~~~~~
[01:21.50]《歌名:落雪》
[01:24.80]《原唱:談詩玲》
[01:28.10]《專輯:》
[01:31.40]《發行:2021-08》
[01:34.70]《詞曲:鄭喬安》
[01:38.00]《Arranger:張振杰》
[01:41.30]《LRC:CM-FANG》
[01:44.50]★☆◆☆
[01:47.94]★☆◆秋~風~~輕輕~
[01:53.52]吹來~~你的消息~
[01:56.94]~今~夜~又~擱再~
[02:00.14]想~起~~你~~~
[02:03.42]~鴛鴦~水~鴨~
[02:06.72]不時~伴~~相~隨~
[02:10.09]~無奈如~今~~才~來~
[02:13.25]拆~分離~~
[02:16.50]綿綿的霜~~雪~
[02:19.78]一蕊蕊雪~~花~
[02:23.15]~啊阮的心在夢中飛~
[02:26.35]留戀空徘~徊~~
[02:29.71]綿綿的相~思~~
[02:32.21]~像落~雪凍~落~心~底
[02:36.34]~愛你今~生~~今~世~
[02:39.51]阮~無反~悔~~~~~
[02:44.40]★☆綿綿的霜~~雪~
[02:49.29]一蕊蕊雪~~花~
[02:52.66]~啊阮的心在夢中飛~
[02:55.91]留戀空徘~徊~~
[02:59.23]綿綿的相~思~~
[03:01.77]~像落~雪凍~落~心~底
[03:05.86]~愛你今~生~~今~世~
[03:09.06]阮~無反~悔~~~~~
[03:13.29]《歌名:落雪》
[03:15.79]《原唱:談詩玲》
[03:18.29]《LRC:CM-FANG》
[03:20.79]《2021/11/14》
[03:23.29]


------------------------------------------
16284/《落雪》Lo̍h-seh
談詩玲Tâm Si-lîng

秋風輕輕吹來
tshiu-hong khin-khin tshue lâi
你的消息
lí ê siau-sit
今夜又閣再
kim-iā iū-koh tsài
想起你
siūnn-khí lí
鴛鴦水鴨
uan-iunn tsuí-ah
不時伴相隨
put-sî phuānn-siong-suî
無奈如今
bô-nāi jû-kim
才來拆分離
tsiah lâi thiah hun-lî

綿綿的霜雪
mî-mî ê sng-seh
一蕊蕊雪花
tsi̍t-luí-luí suat-hue
啊~阮的心
ah~ gún ê sim
在夢中飛
tsāi bāng-tiong pue
留戀空徘徊
liû-luân khang pâi-huê

綿綿的相思
mî-mî ê siunn-si
像落雪凍落心底
tshiūnn lo̍h-seh tàng lo̍h sim-té
愛你今生今世
ài lí kim-sing kim-sè
阮無反悔
gún bô huán-hué

  1. Special thanks to Hsiung for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen