Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 陪伴阮身邊 > 有夢一路陪

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

有夢一路陪

Lyricist:張燕清
Composer:張燕清
Arranger:張振杰

情抹凍呼我自由飛,親像斷翅的田嬰
只有惦惦聽人的,抹抓抹放隨伊手底
心不知氣力拵外多,若抹等待苦經過
不如雙手甲己找,無恨無後悔無怨天地

不願插翅也難飛,飛出黑暗的陷阱
我的人生不免用,用盡性命來懺悔
希望展翅自由飛,飛向世間的美麗
乎我人生不免用,用盡傷心講一切
有夢不驚風雨對面過,有夢才有幸福一路陪

情抹凍呼我自由飛,親像斷翅的田嬰
只有惦惦聽人的,抹抓抹放隨伊手底
心不知氣力拵外多,若抹等待苦經過
Find more lyrics at ※ Mojim.com
不如雙手甲己找,無恨無後悔無怨天地

不願插翅也難飛,飛出黑暗的陷阱
我的人生不免用,用盡性命來懺悔
希望展翅自由飛,飛向世間的美麗
乎我人生不免用,用盡傷心講一切
有夢不驚風雨對面過,有夢才有幸福一路陪

不願插翅也難飛,飛出黑暗的陷阱
我的人生不免用,用盡性命來懺悔
希望展翅自由飛,飛向世間的美麗
乎我人生不免用,用盡傷心講一切
有夢不驚風雨對面過,有夢才有幸福一路陪
[ti:有夢一路陪]
[ar:談詩玲]
[al:陪伴阮身邊]
[by:CM-FANG]

[00:03.00]《有夢一路陪》
[00:06.00]《歌手:談詩玲》
[00:09.00]《Lyricist:張燕清》
[00:12.00]《Composer:張燕清》
[00:15.00]《專輯:陪伴阮身邊》
[00:19.72]★☆★☆
[00:22.72]情~~抹凍呼我自由飛
[00:26.54]~~~~
[00:28.55]親像斷翅的田嬰~
[00:31.69]只有惦惦聽人的~
[00:35.14]抹抓~抹~放~
[00:37.71]隨伊手~底~~~~
[00:41.34]心~~不知氣力
[00:43.65]拵外多~~~~
[00:47.24]若抹等待~苦經過~
[00:50.40]不如雙手甲己~找~
[00:53.35]無恨~無後悔
[00:56.24]無怨天地~~~~
[00:59.79]不願插翅也難飛~
[01:02.86]飛出黑暗的陷阱~
[01:06.04]我的人生不免用~
[01:09.01]用盡性命來懺悔~
[01:12.20]希望展翅自由飛~
[01:15.28]飛向世間的美麗~
[01:18.38]乎我人生不免用~
[01:21.47]用盡傷心講一切~
[01:24.83]有夢~不驚風雨對面過
[01:28.86]~~~~
[01:30.91]有夢~才有幸福一路陪
[01:35.35]~~~~
[01:40.75]《有夢一路陪》
[01:44.30]《歌手:談詩玲》
[01:47.92]《Lyricist:張燕清》
[01:51.52]《Composer:張燕清》
[01:55.18]《LRC:CM-FANG》
[01:58.91]★☆★☆
[02:02.47]情~~抹凍呼我自由飛
[02:06.25]~~~~
[02:08.36]親像斷翅的田嬰~
[02:11.37]只有惦惦聽人的~
[02:14.82]抹抓~抹~放~
[02:17.21]隨伊手~底~~~~
[02:21.10]心~~不知氣力
[02:23.45]拵外多~~~~
[02:27.03]若抹等待~苦經過~
[02:30.05]不如雙手甲己~找~
[02:33.29]無恨~無後悔
[02:35.83]無怨天地~~~~
[02:39.53]不願插翅也難飛~
[02:42.64]飛出黑暗的陷阱~
[02:45.76]我的人生不免用~
[02:48.76]用盡性命來懺悔~
[02:51.93]希望展翅自由飛~
[02:55.08]飛向世間的美麗~
[02:58.15]乎我人生不免用~
[03:01.11]用盡傷心講一切~
[03:04.53]有夢~不驚風雨對面過
[03:08.61]~~~~
[03:10.66]有夢~才有幸福一路陪
[03:14.84]~~~~
[03:16.92]不願插翅也難飛~
[03:20.01]飛出黑暗的陷阱~
[03:23.11]我的人生不免用~
[03:26.14]用盡性命來懺悔~
[03:29.35]希望展翅自由飛~
[03:32.44]飛向世間的美麗~
[03:35.54]乎我人生不免用~
[03:38.62]用盡傷心講一切~
[03:42.02]有夢~不驚風雨對面過
[03:46.02]~~~~
[03:48.17]有夢~才有幸福一路陪
[03:52.38]~~~~
[03:56.38]《有夢一路陪》
[04:00.38]《2018.12.05》------------------------------------------
9598/《有夢一路陪》Ū Bāng Tsi̍t-lōo Puê
談詩玲Tâm Si-lîng

情袂當予我自由飛
tsîng buē-tàng hōo guá tsū-iû pue
親像斷翼的田嬰
tshin-tshiūnn tn̄g-si̍t ê tshân-enn
只有恬恬聽人的
tsí-ū tiām-tiām thiann lâng ê
欲掠欲放隨伊手底
beh lia̍h beh pàng suî i tshiú-té

心毋知氣力賰偌濟
sim m̄-tsai khuì-la̍t tshun guā-tsē
若欲等待苦經過
nā beh tán-thāi khóo king-kuè
不如雙手家己揣
put-jû siang-tshiú ka-kī tshuē
無恨無後悔
bô hūn bô hiō-hué
無怨天地
bô uàn thinn-tē

毋願插翼也難飛
m̄-guān tshah-si̍t iā lân pue
飛出烏暗的陷阱
pue tshut oo-àm ê hām-tsénn
我的人生毋免用
guá ê jîn-sing m̄-bián iōng
用盡性命來懺悔
iōng-tsīn sìnn-miā lâi tshàm-hué

希望展翼自由飛
hi-bāng thián-si̍t tsū-iû pue
飛向世間的美麗
pue hiòng sè-kan ê bí-lē
予我人生毋免用
hōo guá jîn-sing m̄-bián iōng
用盡傷心講一切
iōng-tsīn siong-sim kóng it-tshè
有夢
ū bāng
毋驚風雨對面過
m̄-kiann hong-hōo tuì bīn kuè
有夢
ū bāng
才有幸福一路陪
tsiah ū hīng-hok tsi̍t-lōo puê

  1. Special thanks to 電池 for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to Kris W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen