Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 贏過人生 > 想著你的香水味

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

想著你的香水味

Lyricist:談詩玲
Composer:談詩玲
Arranger:張振杰

留戀你的香水味 是按怎攏找嘸你
你甘是調故意 也是紡見
呷我講 你置叨位

窗外風雨落祙停 落歸暝
站在門外渥著風雨心巳冷~嗚~嗚~
猶原 想著你的香水味
我來誤會 原來是一場 覓相找

口白:為什麼 總是已讀不回 找好久
難道真的真的不愛了嗎? 知道嗎?一切都是誤會------------------------------------------
18450/《想著你的芳水味》Siūnn-tio̍h Lí ê Phang-tsuí Bī
談詩玲Tâm Si-lîng

留戀你的芳水味
liû-luân lí ê phang-tsuí bī
是按怎攏揣無你
sī-án-tsuánn lóng tshuē-bô lí
你敢是刁故意
lí kám-sī thiau-kòo-ì
抑是拍毋見
ia̍h-sī phàng-kìnn
共我講
kā guá kóng
你佇佗位
lí tī tó-uī

Find more lyrics at ※ Mojim.com
窗外風雨落袂停
thang-guā hong-hōo lo̍h buē-thîng
落規暝
lo̍h kui-mî
徛佇門外
khiā tī mn̂g-guā
沃著風雨
ak tio̍h hong-hōo
心巳冷
sim tsī líng

猶原想著
iu-guân siūnn-tio̍h
你的芳水味
lí ê phang-tsuí bī
我來誤會
guá-lâi gōo-huē
原來是一場
guân-lâi sī tsi̍t-tiûnn
覕相揣
bih-sio-tshuē

↓---(口白)---↓
為什麼
wéi shéme
總是已讀不回
zǒngshì yǐ dú bù huí
找好久
zhǎo hǎojiǔ
難道真的真的不愛了嗎
nándào zhēnde zhēnde bú ài le ma
知道嗎
zhīdào ma
一切都是誤會
yíqiè dōushì wùhuì
↑---(口白)---↑

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen