Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 無心石 > 一欉情花一個夢(& 楊哲)

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

一欉情花一個夢(& 楊哲)

Lyricist:邱宏瀛
Composer:黃麗美 · 林榮進
Arranger:張振杰

女:情花太紅尚介香 嘛袂堪風吹雨淋
男:滿滿感情一直放 溫暖攬妳過寒冬

女:雙人腳步踏相同 合:同心同行
不驚命運來戲弄 男:愛若愈深情愈重
Find more lyrics at ※ Mojim.com
合:夢來夢去 也是相思花欉

女:明月照心窗 男:天星灑情網
合:一欉情花一個夢 真心要愛一世人
[ti:一欉情花一個夢]
[ar:談詩玲&楊哲]
[al:無心石]
[by:CM-FANG]

[00:03.00]《歌名:一欉情花一個夢》
[00:06.50]《歌手:談詩玲&楊哲》
[00:10.00]《專輯:無心石》
[00:13.50]《發行:2020-07》
[00:17.00]《Lyricist:邱宏瀛》
[00:20.50]《Composer:黃麗美/林榮進》
[00:24.00]《LRC:CM-FANG》
[00:27.50]《●男○女⊕合》
[00:30.50]★☆★☆
[00:33.26]○情~~花太~紅~
[00:37.20]尚~~介~香~~
[00:40.48]嘛袂堪風~吹雨~淋~
[00:44.86]~~~~
[00:46.64]●滿~~滿感~情~
[00:50.53]一~直~放~~
[00:53.81]溫暖攬妳過~寒~冬
[00:57.67]~~~~
[01:00.00]○雙~~人~腳步~
[01:03.85]踏~相~同~~
[01:06.48]⊕同~心同行~
[01:08.80]不驚命運來戲~弄
[01:11.24]~~~~
[01:13.15]●愛~~若~愈~深~
[01:17.25]情~愈~重~~
[01:19.86]⊕夢~來夢去~
[01:22.16]也是相思花~欉~~~~
[01:25.50]《歌名:一欉情花一個夢》
[01:29.00]《歌手:談詩玲&楊哲》
[01:32.50]《專輯:無心石》
[01:35.50]《發行:2020-07》
[01:38.50]《Lyricist:邱宏瀛》
[01:41.50]《Composer:黃麗美/林榮進》
[01:45.00]《LRC:CM-FANG》
[01:48.00]《●男○女⊕合》
[01:51.00]★☆★☆
[01:53.35]○情~~花太~紅~
[01:57.19]尚~~介~香~~
[02:00.49]嘛袂堪風~吹雨~淋~
[02:04.79]~~~~
[02:06.76]●滿~~滿感~情~
[02:10.50]一~直~放~~
[02:13.89]溫暖攬妳過~寒~冬
[02:17.29]~~~~
[02:19.98]○雙~~人~腳步~
[02:23.80]踏~相~同~~
[02:26.66]⊕同~心同行~
[02:28.89]不驚命運來戲~弄
[02:31.53]~~~~
[02:33.26]●愛~~若~愈~深~
[02:37.18]情~愈~重~~
[02:40.00]⊕夢~來夢去~
[02:42.17]也是相思花~欉~~~~
[02:46.64]○雙~~人~腳步~
[02:50.49]踏~相~同~~
[02:53.28]⊕同~心同行~
[02:55.46]不驚命運來戲~弄
[02:57.94]~~~~
[02:59.95]●愛~~若~愈~深~
[03:03.82]情~愈~重~~
[03:06.67]⊕夢~來夢去~
[03:08.80]也是相思花~欉~~~~
[03:12.67]○明~~月~照~心~窗
[03:17.60]~~~~
[03:19.28]●天~~星~灑~情~網
[03:24.45]~~~~
[03:26.03]⊕一~~欉情花一個~夢
[03:30.97]~~~~
[03:33.81]真心要愛一~世~人~~~
[03:38.40]~~~~
[03:40.51]《歌名:一欉情花一個夢》
[03:43.81]《歌手:談詩玲&楊哲》
[03:47.15]《LRC:CM-FANG》
[03:50.46]《2020/07/25》------------------------------------------
9875/《一欉情花一个夢》Tsi̍t-tsâng Tsîng-hue Tsi̍t-ê Bāng
談詩玲Tâm Si-lîng
楊哲Iûnn Tiat

女)
情花上紅上蓋芳
tsîng-hue siōng âng siōng-kài phang
嘛袂堪風吹雨淋
mā buē-kham hong tshue hōo lâm
男)
滿滿感情一直放
muá-muá kám-tsîng it-ti̍t pàng
溫暖攬你過寒冬
un-luán lám lí kuè hân-tang

女)
雙人跤步
siang-lâng kha-pōo
踏相仝
ta̍h sio-kāng
合)
仝心仝行
kāng-sim kāng-kiânn
毋驚命運來戲弄
m̄-kiann miā-ūn lâi hì-lāng

男)
愛若愈深
ài nā jú tshim
情愈重
tsîng jú tāng
合)
夢來夢去
bāng-lâi-bāng-khì
也是相思花欉
iā-sī siunn-si hue-tsâng
---

女)
明月照心窗
bîng-gue̍h tsiò sim-thang
男)
天星掖情網
thinn-tshinn iā tsîng-bāng
合)
一欉情花一个夢
tsi̍t-tsâng tsîng-hue tsi̍t-ê bāng
真心欲愛一世人
tsin-sim beh ài tsi̍t-sì-lâng

  1. Special thanks to KT for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen