Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 無心石 > 台北恰恰

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

台北恰恰

Lyricist:李海
Composer:李海、江雯

冷清清 冷冷清清 只剩夜半的青紅燈

一個人 一粒心 流連在孤單的台北市

霓虹燈 閃閃爍爍 甜蜜的愛情摻傷悲

沒酒的人 若知酒醉是啥滋味

*世間的男男女女 愛來又愛去
有緣成雙對

熱戀的時陣 一年四季
攏是愛的春天

感情是來來去去
有愛伴相隨無愛放流水

一滴珠淚 一滴相思
代表愛過你------------------------------------------
9873/《臺北赤赤》Tâi-pak Tshiah-tshiah
談詩玲Tâm Si-lîng

冷清清
líng-tshing-tshing
冷冷清清
líng-líng tshing-tshing
只賰夜半的青紅燈
tsí tshun iā-puànn ê tshinn-âng-ting
一个人
tsi̍t-ê lâng
一粒心
tsi̍t-lia̍p sim
流連在
liû-liân tsāi
Find more lyrics at ※ Mojim.com
孤單的臺北市
koo-tuann ê Tāi-pak-tshī

霓虹燈
nê-hông-ting
閃閃爍爍
siám-siám-sih-sih
甜蜜的愛情
tinn-bi̍t ê ài-tsîng
摻傷悲
tsham siong-pi
無酒的人
bô tsiú ê lâng
哪知酒醉
ná tsai tsiú-tsuì
是啥滋味
sī siánn tsu-bī

世間的男男女女
sè-kan ê lâm-lâm-lí-lí
愛來又愛去
ài-lâi iū ài-khì
有緣成雙對
ū-iân sîng siang-tuì
熱戀的時陣
jia̍t-luân ê sî-tsūn
一年四季
tsi̍t-nî sù-kuì
攏是愛的春天
lóng-sī ài ê tshun-thinn

感情是來來去去
kám-tsîng sī lâi-lâi-khì-khì
有愛伴相隨
ū ài phuānn-siong-tsuî
無愛放流水
bô-ài pàng lâu-tsuí
一滴珠淚
tsi̍t-tih tsu-luī
一滴相思
tsi̍t-tih siunn-si
代表愛過你
tāi-piáu ài kuè lí

  1. Special thanks to 憶難忘 for sharing the lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen