Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 無心石 > 無心石(& 楊哲)

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

無心石(& 楊哲)

三立八點檔 炮仔聲 片尾曲

Lyricist:石國人
Composer:石國人
Arranger:張振杰

女:今嘛的你 過了幸福無 誓言甘還有凍借
深深愛你 目屎彼寶惜 你煞當作無心石

男:傷心的雨淋置回頭路 想妳的心欲如何
怪我當初推開妳的好 打破的情無塊撿
女:相愛的路變絕路 男:請妳原諒我糊塗
生命中我若失去妳 合:從此以後無人疼無人惜

------------------------------------------
9871/《無心石》Bô-sim Tsio̍h
談詩玲Tâm Si-lîng
楊哲Iûnn Tiat

女)
這馬的你
tsit-má ê lí
過了幸福無
kuè-liáu hīng-hok--bô
誓言敢猶有通借
sè-giân kám iáu ū-thang tsioh
深深愛你
tshim-tshim ài lí
目屎遐寶惜
ba̍k-sái hiah pó-sioh
你煞變做無心石
lí suah pìnn-tsuè bô-sim tsio̍h

男)
傷心的雨
Find more lyrics at ※ Mojim.com
siong-sim ê hōo
淋佇回頭路
lâm tī huê-thâu-lōo
想你的心
siūnn lí ê sim
欲如何
beh jû-hô
怪我當初
kuài guá tong-tshoo
捒開你的好
sak-khui lí ê hó
拍破的情
phah-phuà ê tsîng
無地抾
bô-tè khioh

女)
相愛的路
siong-ài ê lōo
變絕路
piàn tsua̍t-lōo
男)
請你原諒我糊塗
tshiánn lí guân-liōng guá hôo-tôo
性命中
sìnn-miā tiong
我若失去你
guá nā sit-khì lí
合)
從此以後
tsiông-tshú í-āu
無人疼
bô-lâng thiànn
無人惜
bô-lâng sioh


[ti:無心石]
[ar:談詩玲&楊哲]
[al:無心石]
[by:CM-FANG]

[00:01.50]《歌名:無心石》
[00:04.50]《歌手:談詩玲&楊哲》
[00:08.00]《專輯:無心石》
[00:11.50]《發行:2020-07》
[00:15.00]《Lyricist:石國人》
[00:18.50]《Composer:石國人》
[00:22.00]《LRC:CM-FANG》
[00:25.50]★☆★☆
[00:28.79]○今~嘛的~你~
[00:31.63]過~了幸福無~
[00:34.00]誓言甘~還有凍~借
[00:37.32]~~~
[00:38.51]深~深愛~你~
[00:40.66]目屎彼~寶惜~
[00:43.11]你~煞當作無心石~
[00:45.77]~~~
[00:47.04]●傷~~心的雨
[00:49.77]淋~置回頭~路~
[00:51.98]想你的心欲如何~
[00:54.48]~~~
[00:56.40]怪我~當~初~
[00:58.61]推開~你的好~
[01:00.94]打~破的情無地~撿
[01:03.59]~~~
[01:04.84]○相~愛的路變~絕~路
[01:08.62]~~~
[01:10.04]●請~你原諒我~糊塗~
[01:12.57]~~~
[01:14.36]生~命~中~
[01:16.70]我~若失去你
[01:18.52]⊕從~此以後無人~疼~
[01:22.32]~無人~~惜~~~
[01:26.06]《歌名:無心石》
[01:29.50]《歌手:談詩玲&楊哲》
[01:33.50]《專輯:無心石》
[01:36.50]《詞曲:石國人》
[01:39.50]《LRC:CM-FANG》
[01:42.50]★☆★☆
[01:45.35]○今~嘛的~你~
[01:48.16]過~了幸福無~
[01:50.43]誓言甘~還有凍~借
[01:53.55]~~~
[01:55.01]深~深愛~你~
[01:57.15]目屎彼~寶惜~
[01:59.52]你~煞當作無心石~
[02:02.42]~~~
[02:03.42]●傷~~心的雨
[02:06.22]淋~置回頭~路~
[02:08.38]想你的心欲如何
[02:10.92]~~~
[02:12.83]怪我~當~初~
[02:15.23]推開~你的好~
[02:17.38]打~破的情無地~撿
[02:20.06]~~~
[02:21.20]○相~愛的路變~絕~路
[02:25.04]~~~
[02:26.04]●請~你原諒我~糊塗~
[02:29.03]~~~
[02:30.82]生~命~中~
[02:33.14]我~若失去你
[02:34.80]⊕從~此以後無人~疼~
[02:38.71]~無人~~惜~~~
[02:43.91]●傷~~心的雨
[02:46.71]淋~置回頭~路~
[02:48.94]想你的心欲如何~
[02:51.34]~~~
[02:53.34]怪我~當~初~
[02:55.69]推開~你的好~
[02:57.89]打~破的情無地~撿
[03:00.61]~~~
[03:01.81]○相~愛的路變~絕~路
[03:05.58]~~~
[03:06.54]●請~你原諒我~糊塗~
[03:09.57]~~~
[03:11.33]生~命~中~
[03:13.69]我~若失去你
[03:15.44]⊕從~此以後無人~疼~
[03:19.49]~無人~~惜~~~
[03:23.78]《歌名:無心石》
[03:26.24]《歌手:談詩玲&楊哲》
[03:29.54]《LRC:CM-FANG》
[03:32.41]《2020-07-06》

  1. Special thanks to KT for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen