Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 溪中月 > 無你那有我

談詩玲Album Intro
Lyrics
Album list

談詩玲

無你那有我

Lyricist:談詩玲
Composer:談詩玲

更深 夜夜眠
月亮看阮 眼屎滴
想要大聲 叫出你的名
就是兩字 媽媽
頭鬃白 面皺紋
一聲一聲叫出 你無反應
原來你 已經袂記住
也不知子兒
站置你面頭前

天大地大
你是我的世大
無你那有我
無你那有我------------------------------------------------《無你哪有我》Bô Lí Ná Ū Guá
談詩玲 Tâm Si-lîng

更深
kinn tshim
夜夜眠
iā-iā bîn
月娘看阮
gue̍h-niû khuànn gún
目屎滴
ba̍k-sái tih
想欲大聲
Find more lyrics at ※ Mojim.com
siūnn-beh tuā-siann
叫出你的名
kiò tshut lí ê miâ
就是兩字
tiō-sī nn̄g-jī
媽媽
má-mah

頭鬃白
thâu-tsang pe̍h
面皺痕
bīn jiâu-hûn
一聲一聲叫出
tsi̍t-siann tsi̍t-siann kiò tshut
你無反應
lí bô huán-ìng
原來你
guân-lâi lí
已經袂記得
í-king buē-kì-tsit
也毋知囝兒
iā m̄-tsai kiánn-jî
徛佇你面頭前
khiā tī lí bīn-thâu-tsîng

天大地大
thinn tuā tē tuā
你是我的序大
lí sī guá ê sī-tuā
無你哪有我
bô lí ná-ū guá
無你哪有我
bô lí ná-ū guá

  1. Special thanks to Kris for sharing the lyric.
  2. Special thanks to Kris W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen