Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 夜芙蓉 > 夜芙蓉

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

夜芙蓉

三立八點檔 天之驕女 片尾曲

Lyricist:石國人
Composer:石國人
Arranger:張振杰

你甘敢對天詛咒 講乎良心聽
講出你有真心愛過我 我對你已經做到
目睭攏闔一半 有若無的愛要算啥

瓊花雖然一暝看 伊亦有露水伴
我一個人 想你過深夜
我哪像芙蓉離水 踏著無情沙
心怎樣活 怎樣看破 わたしのめになみだ


-----------------------------------------Find more lyrics at ※ Mojim.com
夜芙蓉

Lyricist:石國人
Composer:石國人

你甘敢對天咒詛 講乎良心聽
講出你有真心愛過我
我對你已經做到 目睭攏闔一半
有若無的愛 要算啥
瓊花雖然一暝看 伊亦有露水伴
我一個人想你過深夜
我哪像芙蓉離水 踏著無情沙
心怎樣活 怎樣看破
哇搭西 諾 妹尼 那咪塔
(中文:我的眼裡流著淚)[ti:夜芙蓉]
[ar:談詩玲]
[al:夜芙蓉]
[by:CM-FANG]

[00:03.00]《歌名:夜芙蓉》
[00:06.60]《原唱:談詩玲》
[00:10.20]《專輯:夜芙蓉》
[00:13.80]《發行:2021-10》
[00:17.40]《Lyricist:石國人》
[00:21.00]《Composer:石國人》
[00:24.60]《LRC:CM-FANG》
[00:28.44]◆☆◇☆
[00:32.41]~你甘~敢~~對天咒~詛~
[00:36.32]~講乎良~心~聽~~
[00:40.10]~講出你~有真~心
[00:42.88]愛~過~我~~~~
[00:47.86]~我對~你~~已經做~到~
[00:51.76]~目睭攏闔~一~半~
[00:54.55]有~若~無~的~~愛~
[00:58.37]要~算~啥~~~~
[01:03.23]瓊~花雖然~一~暝~看~
[01:07.19]伊~亦有露水~伴~~
[01:11.08]~我一個~人~想~你
[01:13.85]過~深~夜~~~~~
[01:18.82]~我哪~像~ 芙蓉離~水~
[01:22.72]~踏著無~情~~沙~
[01:26.52]~心怎~樣~~活~~
[01:30.45]~怎樣看~破~
[01:33.25]わた~~しのめ~~に
[01:36.36]~なみ~~だ~~~
[01:40.33](我的眼裡流著淚)
[01:43.33]《詞曲:石國人》
[01:46.33]《歌名:夜芙蓉》
[01:49.33]《原唱:談詩玲》
[01:52.33]《專輯:夜芙蓉》
[01:55.33]《發行:2021-10》
[01:58.33]《LRC:CM-FANG》
[02:01.33]◆☆◇☆
[02:05.22]~你甘~敢~~對天咒~詛~
[02:09.19]~講乎良~心~聽~~
[02:12.96]~講出你~有真~心
[02:15.79]愛~過~我~~~~
[02:20.74]~我對~你~~已經做~到~
[02:24.62]~目睭攏闔~一~半~
[02:27.41]有~若~無~的~~愛~
[02:31.24]要~算~啥~~~~
[02:36.09]瓊~花雖然~一~暝~看~
[02:40.04]伊~亦有露水~伴~~
[02:44.00]~我一個~人~想~你
[02:46.73]過~深~夜~~~~~
[02:51.68]~我哪~像~ 芙蓉離~水~
[02:55.68]~踏著無~情~~沙~
[02:59.40]~心怎~樣~~活~~
[03:03.32]~怎樣看~破~
[03:06.14]わた~~しのめ~~に
[03:09.46]~なみ~~だ~~~
[03:14.90]瓊~花雖然~一~暝~看~
[03:18.75]伊~亦有露水~伴~~
[03:22.64]~我一個~人~想~你
[03:25.41]過~深~夜~~~~~
[03:30.54]~我哪~像~ 芙蓉離~水~
[03:34.53]~踏著無~情~~沙~
[03:38.10]~心怎~樣~~活~~
[03:41.98]~怎樣看~破~
[03:44.85]わた~~しのめ~~に
[03:48.07]~なみ~~だ~~~
[03:53.50](我的眼裡流著淚)
[03:56.50]《詞曲:石國人》
[03:59.50]《歌名:夜芙蓉》
[04:02.50]《原唱:談詩玲》
[04:05.50]《LRC:CM-FANG》
[04:08.50]《2021/10/01》
------------------------------------------
15865/《夜芙蓉》Iā Hû-iông
談詩玲Tâm Si-lîng

你敢敢對天咒誓
lí kám-kánn tuì thinn tsiù-tsuā
講予良心聽
kóng hōo liông-sim thiann
講出你有真心愛過我
kóng-tshut lí ū tsin-sim ài kuè guá
我對你
guá tuì lí
已經做到
í-king tsuè kàu
目睭攏瞌一半
ba̍k-tsiu lóng kheh tsi̍t-puànn
有若無的愛
ū ná bô ê ài
欲算啥
beh sǹg siánn

瓊花雖然一暝看
khîng-hue sui-jiân tsi̍t-mî khuànn
伊閣有露水伴
i koh ū lōo-tsuí phuānn
我一个人
guá tsi̍t-ê-lâng
想你過深夜
siūnn lí kuè tshim-iā

我哪像芙蓉離水
guá ná-tshiūnn phû-iông lî tsuí
踏著無情沙
ta̍h-tio̍h bô-tsîng sua
心怎樣活
sim tsuánn-iūnn ua̍h
怎樣看破
tsuánn-iūnn khuànn-phuà
私の目に涙
watashi no me ni namida

  1. Special thanks to KT Kris for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen