Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 返來啦咱的愛 > 堅強的玫瑰

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

堅強的玫瑰

Lyricist:石國人
Composer:石國人
Arranger:Joey

情若離 猶原嘸恨 甘願承認
我哭甲欲死欲活 全為你
我問你有外多真意 你攏不敢應
我看出你不愛 勉強而已
堅強的玫瑰 含淚傷自己
為著欲抱你 剪掉滿身刺
Find more lyrics at ※ Mojim.com
我的心逃袂開 你的情荒廢
愛甲付出性命 得不到你
情淚啊情淚 為誰流不止
訴盡女人一生 苦苦的痴
[ti:堅強的玫瑰]
[ar:談詩玲]
[al:返來啦咱的愛]
[by:CM-FANG]

[00:02.00]《歌名:堅強的玫瑰》
[00:06.00]《原唱:談詩玲》
[00:09.50]《專輯:返來啦咱的愛》
[00:15.00]《發行:2023-03》
[00:18.60]《詞曲:石國人》
[00:22.10]《Arranger:Joey》
[00:25.60]《LRC:CM-FANG》
[00:29.11]◆☆◇情若~離~~
[00:35.36]~猶原~嘸~恨~~
[00:39.73]~甘願~承~認~~
[00:43.70]~我哭甲~欲死欲活
[00:46.80]全為~你~~~☆
[00:52.02]~我問你有外~多真~意~
[00:56.26]~你攏不敢~應~~
[01:00.36]我看~出~你~不~愛
[01:02.82]~勉強而~已~~~☆
[01:08.69]~堅強的玫~瑰~~
[01:12.90]~含淚~傷自~己~
[01:16.61]~為著~欲抱你~
[01:19.23]~剪掉滿~身~刺~~~☆
[01:25.39]~我的心~逃~袂開
[01:29.69]~你的情荒~廢~~
[01:33.76]愛甲~付出性~命
[01:36.43]~得不~到你~~☆
[01:40.93]情~淚~啊情~淚
[01:44.48]~為誰流~不~止~~
[01:48.41]~訴盡女~人~~一~生
[01:52.98]~苦苦的~痴~~~☆
[01:58.78]《歌名:堅強的玫瑰》
[02:03.50]《原唱:談詩玲》
[02:07.50]《詞曲:石國人》
[02:11.39]◆☆◇情若~離~~
[02:17.67]~猶原~嘸~恨~~
[02:21.92]~甘願~承~認~~
[02:25.96]~我哭甲~欲死欲活
[02:29.07]全為~你~~~☆
[02:34.32]~我問你有外~多真~意~
[02:38.63]~你攏不敢~應~~
[02:42.68]我看~出~你~不~愛
[02:45.06]~勉強而~已~~~☆
[02:51.04]~堅強的玫~瑰~~
[02:55.24]~含淚~傷自~己~
[02:58.65]~為著~欲抱你~
[03:01.52]~剪掉滿~身~刺~~~☆
[03:07.67]~我的心~逃~袂開
[03:11.94]~你的情荒~廢~~
[03:16.07]愛甲~付出性~命
[03:18.57]~得不~到你~~☆
[03:23.23]情~淚~啊情~淚
[03:26.85]~為誰流~不~止~~
[03:30.72]~訴盡女~人~~一~生
[03:35.21]~苦苦的~痴~~~☆
[03:41.18]~堅強的玫~瑰~~
[03:45.35]~含淚~傷自~己~
[03:48.83]~為著~欲抱你~
[03:51.63]~剪掉滿~身~刺~~~☆
[03:57.83]~我的心~逃~袂開
[04:02.00]~你的情荒~廢~~
[04:06.09]愛甲~付出性~命
[04:08.67]~得不~到你~~☆
[04:13.45]情~淚~啊情~淚
[04:16.92]~為誰流~不~止~~
[04:20.73]~訴盡女~人~~一~生
[04:25.35]~苦苦的~痴~~~☆
[04:31.04]《歌名:堅強的玫瑰》
[04:35.23]《原唱:談詩玲》
[04:39.52]《LRC:CM-FANG》
[04:43.87]《2023/06/21》
[04:47.73]------------------------------------------
21066/《堅強的玫瑰》Kian-kiông ê Muî-kuì
談詩玲Tâm Si-lîng

情若離
tsîng nā lī
猶原無恨
iu-guân bô hūn
甘願承認
kam-guān sîng-jīn
我哭甲欲死欲活
guá khàu kah beh-sí-beh-ua̍h
全為你
tsuân uī lí

我問你
guá mn̄g lí
有偌濟真意
ū guā-tsuē tsin ì
你攏毋敢應
lí lóng m̄-kánn ìn
我看出你無愛
guá khuànn-tshut lí bô-ài
勉強而已
bián-kióng jî-í

堅強的玫瑰
kian-kiông ê muî-kuì
含淚傷自己
hâm-luī siong tsū-kí
為著欲抱你
uī-tio̍h beh phō lí
剪掉滿身刺
tsián tiāu muá-sin tshì

我的心逃袂開
guá ê sim tô buē-khui
你的情荒廢
lí ê tsîng hong-huì
愛甲付出性命
ài kah hù-tshut sìnn-miā
得袂著你
tit buē-tio̍h lí

情淚啊情淚
tsîng-luī--ah tsîng-luī
為誰流袂止
uī siáng lâu buē-tsí
純情女人
sûn-tsîng lú-jîn
一生苦苦的痴
it-sing khóo-khóo ê tshi

  1. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen