Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 夜芙蓉 > 甘是錯愛

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

甘是錯愛

Lyricist:楊彩藝
Composer:文傑 ・ 城城
Arranger:張振杰

甘是錯愛 心內彼個人 害我心肝這呢亂
為情為愛 為你心茫茫 你那會傷我彼呢重

Find more lyrics at ※ Mojim.com
戀情一場夢 夢醒攏是空 阮想欲將你攬
啊…對你 用情有夠重 你甘袂不甘 放我一人
日日為你等 暝暝作空夢[ti:甘是錯愛]
[ar:談詩玲]
[al:夜芙蓉]
[by:CM-FANG]

[00:01.50]《歌名:甘是錯愛》
[00:04.00]《原唱:談詩玲》
[00:06.00]《專輯:夜芙蓉》
[00:08.00]《發行:2021-08》
[00:10.30]《LRC:CM-FANG》
[00:12.36]◆☆◇☆
[00:15.93]甘~~是錯~愛~
[00:19.60]心內彼~個~人~~~
[00:23.29]害~我心肝~~這~呢~亂
[00:27.17]~~~~
[00:30.73]為~~情~為~愛~
[00:34.43]為~你~心茫茫~~
[00:38.05]你那會傷我彼~呢~重
[00:41.82]~~~~
[00:45.47]戀~~情~一場~夢~
[00:49.09]夢醒~攏~是空~~
[00:52.89]阮~想欲~~將~你~攬~
[00:57.38]~~~
[01:00.32]啊~~~對~你~
[01:03.95]用情~有夠~重~~
[01:07.69]你咁~袂~不甘~~
[01:11.47]放~我一人~~
[01:14.10]日日為~你~等~
[01:17.87]~暝暝~作~空~夢~~
[01:23.39]《歌名:甘是錯愛》
[01:26.00]《原唱:談詩玲》
[01:28.00]《Lyricist:楊彩藝》
[01:30.00]《Composer:文傑、城城》
[01:33.00]《LRC:CM-FANG》
[01:35.54]◆☆◇☆
[01:38.98]甘~~是錯~愛~
[01:42.66]心內彼~個~人~~~
[01:46.44]害~我心肝~~這~呢~亂
[01:50.14]~~~~
[01:53.79]為~~情~為~愛~
[01:57.47]為~你~心茫茫~~
[02:01.12]你那會傷我彼~呢~重
[02:04.98]~~~~
[02:08.61]戀~~情~一場~夢~
[02:12.24]夢醒~攏~是空~~
[02:15.92]阮~想欲~~將~你~攬~
[02:20.52]~~~
[02:23.39]啊~~~對~你~
[02:27.08]用情~有夠~重~~
[02:30.75]你咁~袂~不甘~~
[02:34.49]放~我一人~~
[02:37.17]日日為~你~等~
[02:40.97]~暝暝~作~空~夢~~
[02:46.51]《歌名:甘是錯愛》
[02:51.02]《原唱:談詩玲》
[02:54.71]《專輯:夜芙蓉》
[02:58.33]《發行:2021-08》
[03:02.19]《Lyricist:楊彩藝》
[03:05.80]《Composer:文傑、城城》
[03:09.60]《LRC:CM-FANG》
[03:13.18]◆☆◇☆
[03:16.90]戀~~情~一場~夢~
[03:20.54]夢醒~攏~是空~~
[03:24.24]阮~想欲~~將~你~攬~
[03:28.74]~~~
[03:31.68]啊~~~對~你~
[03:35.38]用情~有夠~重~~
[03:39.03]你咁~袂~不甘~~
[03:42.79]放~我一人~~
[03:45.39]日日為~你~等~
[03:49.29]~暝暝~作~空~夢~~
[03:54.78]《歌名:甘是錯愛》
[03:58.49]《原唱:談詩玲》
[04:02.04]《LRC:CM-FANG》
[04:05.89]《2021/10/12》
[04:09.61]------------------------------------------
16187/《敢是錯愛》Kám-sī Tshò-ài
談詩玲Tâm Si-lîng

敢是錯愛
kám-sī tshò-ài
心內彼个人
sim-lāi hit ê lâng
害我心肝遮爾亂
hāi guá sim-kuann tsiah-nī luān
為情為愛
uī tsîng uī ài
為你心茫茫
uī lí sim bâng-bâng
你哪會傷我遐爾重
lí ná-ē siong guá hiah-nī tāng

戀情一場夢
luân-tsîng tsi̍t-tiûnn bāng
夢醒攏是空
bāng-tshínn lóng-sī khang
阮想欲將你攬
gún siūnn-bueh tsiong lí lám
啊~對你用情有夠重
ah~ tuì lí iōng-tsîng ū-kàu tāng
你敢袂毋甘
lí kám buē m̄-kam
放我一人
pàng guá tsi̍t-lâng
日日為你等
ji̍t-ji̍t uī lí tán
暝暝做空夢
mî-mî tsuè khang-bāng

  1. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  2. Special thanks to KT W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen