Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 大阪小雨 > 大阪小雨(& 楊哲)

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

大阪小雨(& 楊哲)

民視八點檔 大時代 片尾曲
Lyricist:石國人
Composer:石國人
Arranger:張振杰

女:今年的冬雪 落在寂寞的投扣
阮一人不知欲行去叨 男:我向天問路
緣份哪會這呢薄 情斷在太深相愛的路
合:甘是咱兩人的愛 天怨妒

Find more lyrics at ※ Mojim.com
男:失去妳的好 我的人生要如何
女:孤單的腳步 心內冰冷無溫度
合:おおさか おおさか なみだよ
男:心愛的人 女:心愛的人
合:今夜想你 目睭內落著小雨[ti:大阪小雨]
[ar:談詩玲&楊哲]
[al:大阪小雨]
[by:CM-FANG]

[00:03.50]《歌名:大阪小雨》
[00:08.00]《談詩玲&楊哲》
[00:12.00]《詞曲:石國人》
[00:16.00]《專輯:大阪小雨》
[00:20.50]《●男○女⊕合》
[00:24.40]★☆★☆
[00:27.40]○今~年的冬~雪~
[00:30.55]~落在寂~寞的とうきょう
[00:34.09]~阮一人~不~知欲~
[00:37.17]行~~去叨~~~~~
[00:40.65]●我~向天問路~~
[00:44.00]~緣份哪會~這~呢薄~
[00:47.84]情斷在尚深相愛~的路
[00:51.59]~~~~
[00:53.22]⊕甘~是咱~兩人的愛~
[00:57.11]天怨~~妒~~~~~
[01:00.79]●失~去妳~的好~
[01:03.70]~我的人生要如~何~~
[01:07.43]○孤單~的腳~步~
[01:10.57]~心內冰冷~無~溫~度~
[01:14.12]⊕おおさかおおさか
[01:16.19]なみ~だ~よ~~~~~
[01:20.66]●心~愛的~人~~
[01:24.10]○心~愛的~人~~
[01:27.36]⊕今夜想你~
[01:29.60]目睭內落著小~雨
[01:32.50]~~~~
[01:34.50]~~~~
[01:36.50]《歌名:大阪小雨》
[01:40.72]《談詩玲&楊哲》
[01:44.72]《詞曲:石國人》
[01:48.72]《專輯:大阪小雨》
[01:53.22]《●男○女⊕合》
[01:57.72]★☆★☆
[02:00.72]○今~年的冬~雪~
[02:03.98]~落在寂~寞的とうきょう
[02:07.32]~阮一人~不~知欲~
[02:10.40]行~~去叨~~~~~
[02:14.05]●我~向天問路~~
[02:17.33]~緣份哪會~這~呢薄~
[02:21.34]情斷在尚深相愛~的路
[02:24.94]~~~~
[02:26.54]⊕甘~是咱~兩人的愛~
[02:30.40]天怨~~妒~~~~~
[02:34.06]●失~去妳~的好~
[02:37.34]~我的人生要如~何~~
[02:40.81]○孤單~的腳~步~
[02:43.86]~心內冰冷~無~溫~度~
[02:47.44]⊕おおさかおおさか
[02:49.46]なみ~だ~よ~~~~~
[02:54.11]●心~愛的~人~~
[02:57.41]○心~愛的~人~~
[03:00.71]⊕今夜想你~
[03:02.90]目睭內落著小~雨~~
[03:07.45]●失去~妳的好~
[03:10.65]~我的人生要如~何~~
[03:14.05]○孤單~的腳~步~
[03:17.26]~心內冰冷~無~溫~度~
[03:20.70]⊕おおさかおおさか
[03:22.82]なみ~だ~よ~~~~~
[03:27.36]●心~愛的~人~~
[03:30.66]○心~愛的~人~~
[03:34.02]⊕今夜想你~
[03:36.23]目睭內落著小~雨
[03:39.03]~~~~
[03:41.00]~~~~
[03:43.00]《大阪小雨》
[03:46.23]《LRC:CM-FANG》
[03:49.41]《2019.08.06》
[03:52.93]------------------------------------------6535/《大阪小雨》Tāi-pán Sió-hōo
談詩玲Tâm Si-lîng
楊哲Iûnn Tiat

女)
今年的冬雪
kin-nî ê tang-seh
落在寂寞的都下(とか)
lo̍h tsāi tsi̍k-bo̍k ê toka
阮一人毋知欲行去佗
gún tsi̍t-lâng m̄-tsai beh kiânn khì tó
男)
我向天問路
guá hiòng thinn mn̄g-lōo
緣份哪會遮爾薄
iân-hūn ná ē tsiah-nī po̍h
情斷在上深相愛的路
tsîng tn̄g tsāi siōng tshim siong-ài ê lōo
合)
敢是咱兩人的愛
kám-sī lán nn̄g-lâng ê ài
天怨妒
thinn uàn-tòo

男)
失去你的好
sit-khì lí ê hó
我的人生欲如何
guá ê jîn-sing beh jû-hô
女)
孤單的跤步
koo-tuann ê kha-pōo
心內冰冷無溫度
sim-lāi ping-líng bô un-tōo
合)
大阪(おおさか)
oosaka
大阪(おおさか)
oosaka
涙よ(なみだよ)
namida yo
男)
心愛的人
sim-ài ê lâng
女)
心愛的人
sim-ài ê lâng
合)
今夜想你
kin-iā siūnn lí
目睭內落著小雨
ba̍k-tsiu lāi lo̍h tio̍h sió-hōo

  1. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  2. Special thanks to KT W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen