Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 返來啦咱的愛 > 啵啵跳

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

啵啵跳

Lyricist:巴布
Composer:蕭蔓萱
Arranger:游勝強

頭越來越去 阮心內啵啵跳
甲伊甲你時常做伙趴趴走
一邊是深入淺出做事真正敖
一邊是馬上直接簡單是絕招
啵啵跳心啵啵跳 啵啵跳心啵啵跳
啵啵跳心啵啵跳 不知誰人揍著阮心頭
三人攏相識 三人嘛攏三十
都啊是交往未來的某甲尪
選輕或選重 我的心這為難
丟零角啊決定愛的是誰人
三人攏相識 三人嘛攏三十
都啊是交往未來的某甲尪
清蒸也不賴紅燒嘛平好吃
你聲我聲伊聲陳啊陳
啵啵跳心啵啵跳 啵啵跳心啵啵跳------------------------------------------
21062/《噗噗跳》Po̍k-po̍k Thiàu
談詩玲Tâm Si-lîng

頭越來越去
thâu ua̍t-lâi-ua̍t-khì
阮心內噗噗跳
gún sim-lāi po̍k-po̍k thiàu
佮伊佮你
kah i kah lí
時常做伙拋拋走
sî-siông tsò-hué pha-pha-tsáu

一爿是深入淺出
tsi̍t-pîng sī tshim-ji̍p tshián-tshut
做事真正𠢕
tsuè-sū tsin-tsiànn gâu
一爿是馬上直接
tsi̍t-pîng sī má-siōng ti̍t-tsiap
簡單是絕招
kán-tan sī tsua̍t-tsiau

噗噗跳
po̍k-po̍k thiàu
心噗噗跳
sim pho̍k-pho̍k thiàu
噗噗跳
po̍k-po̍k thiàu
心噗噗跳
sim po̍k-po̍k thiàu
Find more lyrics at ※ Mojim.com
噗噗跳
po̍k-po̍k thiàu
心噗噗跳
sim po̍k-po̍k thiàu
毋知啥人
m̄-tsai siánn-lâng
舂著阮心頭
tsing tio̍h gún sim-thâu

三人攏熟似
sann-lâng lóng si̍k-sāi
三人嘛攏三十
sann-lâng mā lóng sann-tsa̍p
拄仔是交往
tú-á sī kau-óng
未來的某佮翁
bī-lâi ê bóo kah ang

選輕抑選重
suán khin ia̍h suán tāng
我的心遮為難
guá ê sim tsiah uî-lân
擲銀角仔
tàn gîn-kak-á
決定愛的是啥人
kuat-tīng ài--ê sī siánn-lâng

三人攏熟似
sann-lâng lóng si̍k-sāi
三人嘛攏三十
sann-lâng mā lóng sann-tsa̍p
拄仔是交往
tú-á sī kau-óng
未來的某佮翁
bī-lâi ê bóo kah ang

清蒸也不賴
qīngzhēng yě búlài
紅燒嘛平好食
hóngshāo mā pînn hó-tsia̍h
你聲我聲
lí siann guá siann
伊聲霆啊霆
i siann tân--ah tân

噗噗跳
po̍k-po̍k thiàu
心噗噗跳
sim po̍k-po̍k thiàu
噗噗跳
po̍k-po̍k thiàu
心噗噗跳
sim po̍k-po̍k thiàu

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen