Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 夜芙蓉 > 迷魂酒杯

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

迷魂酒杯

Lyricist:石國人
Composer:石國人
Arranger:張振杰

我無顧一切 愛著你的人
做著一個醉生夢死的夢 你講出的情話
比紙卡輕 比海卡闊 良心若像稻草啦

原來你真正無心肝 是我不看破
Find more lyrics at ※ Mojim.com
迷魂酒杯藏著你的影 我切心一嘴乎乾
甭擱想你啦 無情的人
無情的無情的人 乎我的愛 傷心作伴
[ti:迷魂酒杯]
[ar:談詩玲]
[al:夜芙蓉]
[by:CM-FANG]

[00:02.00]《歌名:迷魂酒杯》
[00:05.50]《原唱:談詩玲》
[00:08.50]《專輯:夜芙蓉》
[00:11.50]《發行:2021-09》
[00:14.50]《詞曲:石國人》
[00:17.50]◆☆◇☆
[00:21.74]~我無~顧一~切~~
[00:26.01]~愛著你的~人~~~
[00:29.93]~做著一個~
[00:31.91]~醉生夢死的夢~~~~
[00:38.07]~你講~出~的~情~話
[00:42.12]~比紙卡輕~比海卡~闊~
[00:47.08]~良心若~像稻草~~啦
[00:51.25]~~~
[00:54.32]~原來~你真正無心~肝~
[00:58.50]~是我嘸看~~破~~
[01:02.38]~迷魂酒杯藏~著
[01:05.43]你~的~影~~~~~
[01:10.59]~我切~心~~一嘴乎~乾~
[01:14.67]~麥擱想~你~啦~~~
[01:18.65]~無情~的~人~~~
[01:22.71]~無情的無~情的人~~
[01:25.80]乎~我~~的~愛~
[01:28.91]~傷心~作~~伴~~~~
[01:34.99]《歌名:迷魂酒杯》
[01:37.99]《原唱:談詩玲》
[01:40.20]《專輯:夜芙蓉》
[01:42.50]《發行:2021-09》
[01:44.80]《詞曲:石國人》
[01:47.19]◆☆◇☆
[01:51.24]~我無~顧一~切~~
[01:55.39]~愛著你的~人~~~
[01:59.36]~做著一個~
[02:01.44]~醉生夢死的夢~~~~
[02:07.55]~你講~出~的~情~話
[02:11.67]~比紙卡輕~比海卡~闊~
[02:16.70]~良心若~像稻草~~啦
[02:20.71]~~~
[02:23.86]~原來~你真正無心~肝~
[02:28.00]~是我嘸看~~破~~
[02:31.92]~迷魂酒杯藏~著
[02:34.88]你~的~影~~~~~
[02:40.08]~我切~心~~一嘴乎~乾~
[02:44.23]~麥擱想~你~啦~~~
[02:48.17]~無情~的~人~~~
[02:52.35]~無情的無~情的人~~
[02:55.25]乎~我~~的~愛~
[02:58.37]~傷心~作~~伴~~~
[03:04.59]~原來~你真正無心~肝~
[03:08.62]~是我嘸看~~破~~
[03:12.59]~迷魂酒杯藏~著
[03:15.58]你~的~影~~~~~
[03:20.77]~我切~心~~一嘴乎~乾~
[03:24.78]~麥擱想~你~啦~~~
[03:28.90]~無情~的~人~~~
[03:33.02]~無情的無~情的人~~
[03:35.94]乎~我~~的~愛~
[03:39.40]~傷心~作~~伴~~~
[03:45.07]《歌名:迷魂酒杯》
[03:49.50]《原唱:談詩玲》
[03:52.50]《LRC:CM-FANG》
[03:55.50]《2021/10/06》
[03:58.50]------------------------------------------
16188/《迷魂酒杯》Bê-hûn Tsiú-pue
談詩玲Tâm Si-lîng

我無顧一切
guá bô-kòo it-tshè
愛著你的人
ài-tio̍h lí ê lâng
做著一个
tsuè tio̍h tsi̍t-ê
醉生夢死的夢
tsuì-sing bāng-sí ê bāng
你講出的情話
lí kóng-tshut ê tsîng-uē
比紙較輕
pí tsuá khah khin
比海較闊
pí hái khah khuah
良心若像稻草啦
liông-sim ná-tshiūnn tiū-tsháu--lah

原來你真正無心肝
guân-lâi lí tsin-tsiànn bô-sim-kuann
是我毋看破
sī guá m̄ khuànn-phuà
迷魂酒杯
bê-hûn tsiú-pue
藏著你的影
tshàng tio̍h lí ê iánn

我慼心一喙予焦
guá tsheh-sim tsi̍t-tshuì hōo ta
莫閣想你啦
mài koh siūnn lí--lah
無情的人
bô-tsîng ê lâng
無情的無情的人
bô-tsîng ê bô-tsîng ê lâng
予我的愛
hōo guá ê ài
傷心做伴
siong-sim tsuè-phuānn

  1. Special thanks to KT for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to 聽海 W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen