Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 贏過人生 > 贏過人生

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

贏過人生

三立八點檔 一家團圓 片頭曲
Lyricist:石國人
Composer:石國人
Arranger:張振杰

人生一步棋 成功失敗論富貴
有誰人敢比 起手無回的勇氣
虛華的日子 得意不過三刻時
走過滄桑的過去 才有成功出頭天
Find more lyrics at ※ Mojim.com

世間珍惜的人最可貴 滴水的情份大過天
我是平凡的女人 人生無一步登天
世間貧賤不移最可貴 貪心的路上滿荊棘
有情的人 心堅持 贏過人生 我甲你[ti:贏過人生]
[ar:談詩玲]
[al:贏過人生]
[by:CM-FANG]

[00:02.00]《歌名:贏過人生》
[00:05.00]《原唱:談詩玲》
[00:07.50]《專輯:贏過人生》
[00:10.50]《發行:2022-06》
[00:13.50]《詞曲:石國人》
[00:16.25]◆☆◇☆
[00:19.90]人生一~步棋~~
[00:22.89]~成功失敗論~富貴~~
[00:27.26]有誰人~敢比~~
[00:30.13]~起手無回的勇~氣~~
[00:34.02]虛華~的~日子~
[00:37.81]~得意不過三~刻時~
[00:41.37]~走過滄桑的~過去~
[00:45.09]~才有成功出~頭天~~
[00:49.88]☆~世間珍~惜的~人
[00:53.01]最~可貴~滴水的情~份~
[00:55.84]大~過天~
[00:57.94]~我是平凡的~女人~
[01:01.46]~人生無~一~步登天~
[01:05.33]~世間貧賤不移最~可貴
[01:08.90]~貪心的路~上滿~荊棘~
[01:12.85]~有~情的人~心~堅持
[01:16.28]~贏過人~生~~
[01:19.84]我~甲~你~~~~~
[01:24.37]《歌名:贏過人生》
[01:28.30]《原唱:談詩玲》
[01:31.80]《詞曲:石國人》
[01:35.48]◆☆◇☆
[01:38.92]人生一~步棋~~
[01:42.02]~成功失敗論~富貴~~
[01:46.57]有誰人~敢比~~
[01:49.66]~起手無回的勇~氣~~
[01:53.91]虛華~的~日子~
[01:56.88]~得意不過三~刻時~
[02:00.74]~走過滄桑的~過去~
[02:04.20]~才有成功出~頭天~~
[02:09.28]☆~世間珍~惜的~人
[02:12.43]最~可貴~滴水的情~份~
[02:15.23]大~過天~
[02:17.21]~我是平凡的~女人~
[02:20.79]~人生無~一~步登天~
[02:24.67]~世間貧賤不移最~可貴
[02:28.31]~貪心的路~上滿~荊棘~
[02:32.03]~有~情的人~心~堅持
[02:35.89]~贏過人~生~~
[02:39.22]我~甲~你~~~~~
[02:43.96]《歌名:贏過人生》
[02:47.00]《原唱:談詩玲》
[02:59.50]《專輯:贏過人生》
[02:52.00]《詞曲:石國人》
[02:54.50]《LRC:CM-FANG》
[02:56.74]◆☆◇☆
[02:58.88]虛華~的~日子~
[03:01.51]~得意不過三~刻時~
[03:05.24]~走過滄桑的~過去~
[03:08.75]~才有成功出~頭天~~
[03:13.80]☆~世間珍~惜的~人
[03:17.00]最~可貴~滴水的情~份~
[03:19.85]大~過天~
[03:21.78]~我是平凡的~女人~
[03:25.43]~人生無~一~步登天~
[03:29.10]~世間貧賤不移最~可貴
[03:32.86]~貪心的路~上滿~荊棘~
[03:36.84]~有~情的人~心~堅持
[03:40.63]~贏過人~生~~
[03:43.84]我~甲~你~~~~~
[03:48.42]《歌名:贏過人生》
[03:51.50]《原唱:談詩玲》
[03:54.50]《LRC:CM-FANG》
[03:57.50]《2022/06/03》
[03:59.50]------------------------------------------
18367/《贏過人生》Iânn-kuè Jîn-sing
談詩玲Tâm Si-lîng

人生一步棋
jîn-sing tsi̍t-pōo kî
成功失敗論富貴
sîng-kong sit-pāi lūn hù-kuì
有啥人敢比
ū siánn-lâng kánn pí
起手無回的勇氣
khí-tshiú bô-huê ê ióng-khì
虛華的日子
hi-hua ê ji̍t-tsí
得意不過三刻時
tik-ì put-kò sann-khik sî
行過滄桑的過去
kiânn kuè tshong-song ê kuè-khì
才有成功出頭天
tsiah ū sîng-kong tshut-thâu-thinn

世間
sè-kan
珍惜的人最可貴
tin-sioh ê lâng tsuè khó-kuì
滴水的情份大過天
tih-tsuí ê tsîng-hūn tuā-kuè thinn
我是平凡的女人
guá sī pîng-huân ê lú-jîn
人生無一步登天
jîn-sing bô it-pōo ting-thinn

世間
sè-kan
貧賤不移最可貴
pîn-tsiān put-î tsuè khó-kuì
貪心的路上滿荊刺
tham-sim ê lōo-siōng muá king-tshì
有情的人心堅持
ū-tsîng ê lâng sim kian-tshî
贏過人生
iânn-kuè jîn-sing
我佮你
guá kah lí

  1. Special thanks to KT for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen