Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 溪中月 > 心甘還有我

談詩玲Album Intro
Lyrics
Album list

談詩玲

心甘還有我

Lyricist:廖偉志
Composer:廖偉志

等無你心肝像火燒,找無你心像刀底剮
咱的未來像海水彼濁,目屎漣落有若無

啊~愛的火已經花,心甘還有我
愛的溫泉已經乾去啦
甭擱拖沙若是無愛,等你一句啦
乎我趁早死心甭擱憨抹煞

等無你心肝像火燒,找無你心像刀底剮
咱的未來像海水彼濁,目屎漣落有若無

啊~愛的火已經花,心甘還有我
愛的溫泉已經乾去啦
甭擱拖沙若是無愛,等你一句啦
乎我趁早死心甭擱憨抹煞

啊~愛的火已經花,心甘還有我
愛的溫泉已經乾去啦
甭擱拖沙若是無愛,等你一句啦
乎我趁早死心甭擱憨抹煞------------------------------------------
9597/《心敢猶有我》Sim Kám Iáu-ū Guá
談詩玲Tâm Si-lîng

等無你
Find more lyrics at ※ Mojim.com
tán-bô lí
心肝像火燒
sim-kuann tshiūnn hué sio
揣無你
tshuē-bô lí
心像刀咧𠞭
sim tshiūnn to teh liô
咱的未來
lán ê bī-lâi
像海水遐濁
tshiūnn hái-tsuí hiah lô
目屎輾落有若無
ba̍k-sái liàn--lo̍h ū ná bô

啊~愛的火已經化
ah~ ài ê hué í-king hua
心敢猶有我
sim kám iáu-ū guá
愛的溫泉
ài ê un-tsuânn
已經焦去啦
í-king ta khì--lah

莫閣拖沙
mài koh thua-sua
若是無愛
nā-sī bô-ài
等你一句啦
tán lí tsi̍t-kù--lah
予我冗早死心
hōo guá liōng-tsá sí-sim
莫閣戇袂煞
mài koh gōng buē-suah

  1. Special thanks to Kris for sharing the lyric.
  2. Special thanks to Kris W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen