Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 返來啦咱的愛 > 癡心戀

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

癡心戀

Lyricist:洪金昇
Composer:洪金昇、林佳宜
Arranger:游勝強

紅花青葉 一段純情夢
有開花 奈何來離花欉
是誰人 耽誤阮的青春 這多冬
連枝花香 最後霜雪凍
我的淚 飄呀飄過你心房
才知關係不同 你心中住別人
我的情 等也等無你來攬緊緊
淚澹澹 嘴邊含 苦來沾
癡情戀 全無望 一場空
往事你沿路放 你無稀罕
我全部收返來藏------------------------------------------
21061/《痴心戀》Tshi-sim Luân
談詩玲Tâm Si-lîng

紅花青葉
âng-hue tshenn-hio̍h
一段純情夢
tsi̍t-tuānn sûn-tsîng bāng
有開花
ū khui-hue
奈何來離花欉
nāi-hô lâi lî hue-tsâng
是啥人
sī siánn-lâng
耽誤阮的青春
tam-gōo gún ê tshing-tshun
遮濟冬
tsiah tsuē tang
Find more lyrics at ※ Mojim.com
連枝花芳
liân-ki hue phang
最後霜雪凍
tsuè-āu sng-seh tàng

我的淚
guá ê luī
飄啊飄過你心房
phiau--ah phiau kuè lí sim-pâng
才知關係無仝
tsiah tsai kuan-hē bô-kāng
你心中蹛別人
lí sim-tiong tuà pa̍t-lâng

我的情
guá ê tsîng
等也等無你來攬絚絚
tán iā tán-bô lí lâi lám ân-ân
淚澹澹
luī tâm-tâm
喙邊含
tshuì-pinn kâm
苦來啖
khóo lâi tam

痴情戀
tshi-tsîng luân
全無望
tsuân bô-bāng
一場空
tsi̍t-tiûnn khang
往事你沿路放
óng-sū lí iân-lōo pàng
你無稀罕
lí bô hi-hán
我全部收轉來藏
guá tsuân-pōo siu tńg-lâi tshàng

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen