Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 陪伴阮身邊 > 心的鎖匙

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

心的鎖匙

Lyricist:廖偉志
Composer:廖偉志
Arranger:張振杰

目眶紅紅,心底偷看,你甘會回頭找我
緣起緣散,逼人看破,你講你有愛過我

這一生為情拖磨,戀戀不捨又擱安怎
你是我永難忘彼段,心的鎖匙請你收回啦

一片痴心,相思兩行,感情路已經碰壁
何必問我,若是無你,我會按怎過生活
Find more lyrics at ※ Mojim.com

這一生為情拖磨,戀戀不捨又擱安怎
你是我永難忘彼段,心的鎖匙請你收回啦

這一生為情拖磨,戀戀不捨又擱安怎
你是我永難忘彼段,心的鎖匙請你收回啦

[ti:心的鎖匙]
[ar:談詩玲]
[al:陪伴阮身邊]
[by:CM-FANG]

[00:03.66]《心的鎖匙》
[00:07.66]《歌手:談詩玲》
[00:11.66]《Lyricist:廖偉志》
[00:15.66]《Composer:廖偉志》
[00:19.66]《專輯:陪伴阮身邊》
[00:24.66]《LRC:CM-FANG》
[00:27.87]★☆~目眶紅~紅~~
[00:32.85]~心底偷~~看~~~
[00:36.60]~你甘會回~頭找~我
[00:40.24]~~~~
[00:43.48]~緣起緣~散~~~
[00:46.93]~逼人看~破~~~
[00:50.23]~你~講你有~ 愛過~我
[00:53.94]~~~~
[00:57.40]~這~一~生~~為情拖磨
[01:02.50]~~~~
[01:04.06]~戀戀不捨又~擱安~怎
[01:07.69]~~~~
[01:11.16]~你~是我~~
[01:14.72]~永難忘彼~段~~~~
[01:17.97]~心的鎖匙請~你
[01:20.48]收回~啦~~~
[01:24.22]《心的鎖匙》
[01:30.22]《歌手:談詩玲》
[01:34.22]《Lyricist:廖偉志》
[01:38.22]《Composer:廖偉志》
[01:42.22]《專輯:陪伴阮身邊》
[01:48.22]《LRC:CM-FANG》
[01:51.22]★☆~一片痴~心~~
[01:56.48]~相思兩~~行~~~
[02:00.10]~感情路已~經碰~壁
[02:03.47]~~~~
[02:06.97]~何必問~我~~~
[02:10.21]~若是無~你~~~
[02:13.62]~我~會按怎~ 過生~活
[02:17.52]~~~~
[02:20.72]~這~一~生~~為情拖磨
[02:26.26]~~~~
[02:27.55]~戀戀不捨又~擱安~怎
[02:31.14]~~~~
[02:34.61]~你~是我~~
[02:37.98]~永難忘彼~段~~~~
[02:41.46]~心的鎖匙請~你
[02:44.00]收回~啦~~~
[02:48.60]《心的鎖匙》
[02:53.55]《歌手:談詩玲》
[02:58.55]《Lyricist:廖偉志》
[03:03.55]《Composer:廖偉志》
[03:08.55]《LRC:CM-FANG》
[03:13.55]★☆★☆
[03:16.35]~這~一~生~~為情拖磨
[03:21.59]~~~~
[03:23.20]~戀戀不捨又~擱安~怎
[03:26.93]~~~~
[03:30.29]~你~是我~~
[03:33.59]~永難忘彼~段~~~~
[03:37.12]~心的鎖匙請~你
[03:39.62]收回~啦~~~
[03:43.33]《心的鎖匙》
[03:47.36]《LRC:CM-FANG》
[03:51.26]《2019.07.08》
[03:55.63]------------------------------------------
9594/《心的鎖匙》Sim ê Só-sî
談詩玲Tâm Si-lîng

目箍紅紅
ba̍k-khoo âng-âng
心底偷看
sim-té thau-khuànn
你敢會回頭揣我
lí kám ē huê-thâu tshuē guá
緣起緣散
iân khí iân suànn
逼人看破
pik lâng khuànn-phuà
你講你有愛過我
lí kóng lí ū ài kuè guá

這一生為情拖磨
tse it-sing uī tsîng thua-buâ
戀戀不捨
luân-luân put-siá
又閣按怎
iū-koh án-tsuánn
你是我永難忘彼段
lí sī guá íng lân-bōng hit tuānn
心的鎖匙
sim ê só-sî
請你收回啦
tshiánn lí siu-huê--lah

一片痴心
it-phiàn tshi-sim
相思兩逝
siunn-si nn̄g-tsuā
感情路已經碰壁
kám-tsîng-lōo í-king pōng-piah
何必問我
hô-pit mn̄g guá
若是無你
nā-sī bô lí
我會按怎過生活
guá ē án-tsuánn kuè sing-ua̍h

這一生為情拖磨
tse it-sing uī tsîng thua-buâ
戀戀不捨
luân-luân put-siá
又閣按怎
iū-koh án-tsuánn
你是我永難忘彼段
lí sī guá íng lân-bōng hit tuānn
心的鎖匙
sim ê só-sî
請你收回啦
tshiánn lí siu-huê--lah

  1. Special thanks to Kris for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen