Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 無心石 > 天地有安排

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

天地有安排

Lyricist:談詩玲
Composer:談詩玲

離開的人 消失的夢
有緣無份心肝目標無同
用笑容~再會一聲 咱分西東
麥留戀 經過風霜 總是平安
相信運命會替阮找一個人
用笑容~陪伴我雨沃露水凍

感謝天地有安排 猶原敢恨也敢愛
Find more lyrics at ※ Mojim.com
愛將阮的心當作珍珠 價值連城來款待
從今的路更加精彩 月娘斜西等到日頭出來
牽我的手 甘願交待你全世界

牽我的手 甘願交待你全世界
[ti:天地有安排]
[ar:談詩玲]
[al:無心石]
[by:CM-FANG]

[00:02.00]《歌名:天地有安排》
[00:05.50]《歌手:談詩玲》
[00:09.00]《無心石/2020-07》
[00:12.50]《詞曲:談詩玲》
[00:16.00]《LRC:CM-FANG》
[00:19.50]★☆★☆
[00:22.08]離~開的人~消~失的夢~
[00:26.00]有緣無份心肝目標無同
[00:29.12]★用~笑容~~再會一聲
[00:33.02]~咱分~西東~麥~留戀~
[00:36.72]~經過風霜~總~是平安~
[00:40.78]相信運命會替阮找一個人
[00:44.69]用~笑容~~陪伴我
[00:48.04]雨~沃露水~~凍~~~
[00:52.05]感謝天地有~~安排~
[00:56.05]猶原敢~恨也~敢愛~
[00:59.61]愛將阮~的心當~作珍珠
[01:02.69]★價值連城來~~款~待
[01:07.04]從~今的路~更加~精彩~
[01:11.08]月娘斜西等~到~日頭出來
[01:13.63]★☆牽~我的手~~
[01:16.59]~甘願交待~你~全~世~界~
[01:21.55]《歌名:天地有安排》
[01:24.50]《歌手:談詩玲》
[01:27.50]《無心石/2020-07》
[01:30.00]《詞曲:談詩玲》
[01:32.50]《LRC:CM-FANG》
[01:35.00]★☆★☆
[01:37.29]離~開的人~消~失的夢~
[01:41.01]有緣無份心肝目標無同
[01:44.24]★用~笑容~~再會一聲
[01:48.08]~咱分~西東~麥~留戀~
[01:51.92]~經過風霜~總~是平安~
[01:55.94]相信運命會替阮找一個人
[01:59.72]用~笑容~~陪伴我
[02:02.82]雨~沃露水~~凍~~~
[02:07.22]感謝天地有~~安排~
[02:10.95]猶原敢~恨也~敢愛~
[02:14.68]愛將阮~的心當~作珍珠
[02:17.81]★價值連城來~~款~待
[02:22.15]從~今的路~更加~精彩~
[02:26.04]月娘斜西等~到~日頭出來
[02:28.62]★☆牽~我的手~~
[02:31.78]~甘願交待~你~全~世~界~
[02:36.00]★☆感謝天地有~~安排~
[02:40.90]猶原敢~恨也~敢愛~
[02:44.62]愛將阮~的心當~作珍珠
[02:47.74]★價值連城來~~款~待
[02:52.10]從~今的路~更加~精彩~
[02:55.95]月娘斜西等~到~日頭出來
[02:58.71]★☆牽~我的手~~
[03:01.47]~甘願交待~你~全~世~界~
[03:06.29]★☆牽~我的手~~
[03:08.99]~甘願交待~你~全~世~界~
[03:13.61]《歌名:天地有安排》
[03:17.55]《歌手:談詩玲》
[03:20.55]《LRC:CM-FANG》
[03:23.78]《2020/11/08》------------------------------------------
9874/《天地有安排》Thinn-tē Ū An-pâi
談詩玲Tâm Si-lîng

離開的人
lī-khui ê lâng
消失的夢
siau-sit ê bāng
有緣無份
ū-iân bô-hūn
心肝目標無仝
sim-kuann bo̍k-piau bô-kāng
用笑容再會一聲
iōng tshiò-iông tsài-huē tsi̍t-siann
咱分西東
lán hun se-tang
莫留戀
mài liû-luân

經過風霜
king-kuè hong-song
總是平安
tsóng-sī pîng-an
相信運命
siong-sìn ūn-miā
會替阮揣一个人
ē thè gún tshuē tsi̍t-ê lâng
用笑容陪伴我
iōng tshiò-iông puê-phuānn guá
雨沃露水凍
hōo ak lōo-tsuí tàng

感謝天地有安排
kám-siā thinn-tē ū an-pâi
猶原敢恨也敢愛
iu-guân kánn hūn iā kánn ài
愛將阮的心
ài tsiong gún ê sim
當做真珠
tòng-tsuè tsin-tsu
價值連城來款待
kè-ta̍t liân-siânn lâi khuán-thāi

從今的路
tsiông-kim ê lōo
更加精彩
kìng-ka tsing-tshái
月娘斜西
gue̍h-niû tshiâ-sai
等到日頭出來
tán-kàu ji̍t-thâu tshut--lâi
牽我的手
khan guá ê tshiú
甘願交代你全世界
kam-guān kau-tài lí tsuân sè-kài

  1. Special thanks to Hsiung for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen