Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 溪中月 > 疼入心

談詩玲Album Intro
Lyrics
Album list

談詩玲

疼入心

Lyricist:吳梵
Composer:石國人

落葉的秋天 像我的心情
一段迷戀 誤我一生
愛也不愛 兩種選擇
結局不是我會凍來決定

明知影 我 疼 疼你入心
怪我甲己太痴情
Find more lyrics at ※ Mojim.com
迷失在 命運的青紅燈
明知影 我將你 疼入心
你對我這呢殘忍
原來我只是你愛情的
愛情的犧牲品
[ti:疼入心]
[ar:談詩玲]
[al:溪中月]
[by:CM-FANG]

[00:03.00]《歌名:疼入心》
[00:06.50]《歌手:談詩玲》
[00:10.00]《專輯:溪中月》
[00:13.50]《發行:2018-05》
[00:17.00]《Lyricist:吳梵》
[00:20.50]《Composer:石國人》
[00:24.00]《LRC:CM-FANG》
[00:27.50]★☆★☆
[00:30.91]落葉的秋天~~
[00:33.28]~像我的心~情~~~
[00:36.99]一~段迷戀誤我~一~生~
[00:40.21]~~~~
[00:43.05]愛~~也~不~愛~
[00:46.13]兩種~選~擇~~
[00:49.15]結~局不是我~
[00:51.33]會凍來 決~定~
[00:54.48]明知影~~我~疼~~
[00:58.22]疼~你~入心~~
[01:01.24]怪~我甲己太~痴~情~
[01:05.15]~~~~
[01:07.35]迷失~在命運的~
[01:09.71]青紅~燈~~~
[01:12.63]明知影~~我將你~
[01:15.71]疼~入心~~~
[01:19.29]你~對我這~呢殘~忍~
[01:22.98]~~~
[01:24.83]原來我~
[01:26.46]~只是你愛情的~~~
[01:30.88]愛~情~~的犧~牲~品~
[01:35.23]~~~~
[01:38.58]《歌名:疼入心》
[01:41.50]《歌手:談詩玲》
[01:44.50]《專輯:溪中月》
[01:47.50]《發行:2018-05》
[01:50.50]《Lyricist:吳梵》
[01:53.50]《Composer:石國人》
[01:56.50]《LRC:CM-FANG》
[01:59.17]★☆★☆
[02:02.06]落葉的秋天~~
[02:04.57]~像我的心~情~~~
[02:08.12]一~段迷戀誤我~一~生~
[02:11.96]~~~~
[02:14.19]愛~~也~不~愛~
[02:17.25]兩種~選~擇~~
[02:20.29]結~局不是我~
[02:22.52]會凍來 決~定~
[02:25.71]明知影~~我~疼~~
[02:29.35]疼~你~入心~~
[02:32.33]怪~我甲己太~痴~情~
[02:36.13]~~~~
[02:38.48]迷失~在命運的~
[02:40.73]青紅~燈~~~
[02:43.73]明知影~~我將你~
[02:46.76]疼~入心~~~
[02:50.62]你~對我這~呢殘~忍~
[02:54.47]~~原來我~
[02:57.65]~只是你愛情的~~~
[03:02.02]愛~情~~的犧~牲~品~
[03:06.53]~~明知影~~我~疼~
[03:11.25]~疼~你~入心~~
[03:14.98]怪~我甲己太~痴~情~
[03:18.66]~~~~
[03:21.01]迷失~在命運的~
[03:23.31]青紅~燈~~~
[03:26.26]明知影~~我將你~
[03:29.38]疼~入心~~~
[03:33.09]你~對我這~呢殘~忍~
[03:36.92]~~原來我~
[03:40.17]~只是你愛情的~~~
[03:44.52]愛~情~~的犧~牲~品~
[03:49.07]~~《歌名:疼入心》
[03:52.50]《歌手:談詩玲》
[03:55.86]《LRC:CM-FANG》
[03:58.86]《2020/12/20》
[04:01.90]------------------------------------------《疼入心》Thiànn Ji̍p-sim
談詩玲Tâm Si-lîng

落葉的秋天
lo̍h-hio̍h ê tshiu-thinn
像我的心情
tshiūnn guá ê sim-tsiânn
一段迷戀
tsi̍t-tuānn bê-luân
誤我一生
ngōo guá it-sing
愛抑無愛
ài ia̍h bô-ài
兩種選擇
nn̄g- tsióng suán-ti̍k
結局
kiat-kio̍k
毋是我會當來決定
m̄-sī guá ē-tàng lâi kuat-tīng

明知影
bîng tsai-iánn
我疼
guá thiànn
疼你入心
thiànn lí ji̍p-sim
怪我家己太痴情
kuài guá ka-kī thài tshi-tsîng
迷失在
bê-sit tsāi
命運的青紅燈
miā-ūn ê tshinn-âng-ting

明知影
bîng tsai-iánn
我將你
guá tsiong lí
疼入心
thiànn ji̍p-sim
你對我遮爾殘忍
lí tuì guá tsiah-nī tsân-jím
原來我只是
guân-lâi guá tsí-sī
你愛情的
lí ài-tsîng ê
愛情的犧牲品
ài-tsîng ê hi-sing-phín

  1. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  2. Special thanks to Kris W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen