Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 陪伴阮身邊 > 破碎心嘛無人管

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

破碎心嘛無人管

Lyricist:談詩玲
Composer:談詩玲
Arranger:尤景仰

風淒涼 心冰冷 看著落葉 恨滿天
為何你 這絕情 雙手放開 來離開

雨綿綿 醉乎死 看到天邊彼粒星
為何我綁祙離 想來想去也是你

望啊望 等啊等 一日一暝又一冬
破碎的心嘛無人管
等無人做無夢 為情為愛是空思戀
破碎的心嘛無人管------------------------------------------《破碎心嘛無人管》Phò-tshuì Sim Mā Bô-lâng Kuán
談詩玲Tâm Si-lîng

風淒涼
hong tshe-liâng
心冰冷
sim ping-líng
看著落葉
khuànn-tio̍h lo̍h-hio̍h
恨滿天
hūn muá-thinn
為何你遮絕情
Find more lyrics at ※ Mojim.com
uī-hô lí tsiah tsua̍t-tsîng
雙手放開來離開
siang-tshiú pàng--khui lâi lī-khui

雨綿綿
hōo mî-mî
醉予死
tsuì hōo sí
看著天邊彼粒星
khuànn-tio̍h thinn-pinn hit lia̍p tshinn
為何我放袂離
uī-hô guá pàng buē-lī
想來想去也是你
siūnn lâi siūnn khì iā-sī lí

望啊望
bāng--ah bāng
等啊等
tán--ah tán
一日一暝又一冬
tsi̍t-ji̍t tsi̍t-mî iū tsi̍t-tang
破碎的心嘛無人管
phò-tshuì ê sim mā bô-lâng kuán
等無人
tán bô-lâng
做無夢
tsuè bô bāng
為情為愛是空思戀
uī tsîng uī ài sī khang su-luân
破碎的心嘛無人管
phò-tshuì ê sim mā bô-lâng kuán

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen