Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 陪伴阮身邊 > 愛甲這呢雄

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

愛甲這呢雄

Lyricist:石國人
Composer:石國人
Arranger:張振杰

愛著一個人不倘相過雄,全部的愛乎伊甘有路用
冷眼的利刀藏治阮心中,一暝想一暝苦,目屎陪阮度

愁夜的霜,愁夜的雨,凍冷阮想要追出的腳步
越頭的人笑阮麥這憨,哪著愛甲你這呢雄
我的愛不需要堅強,你還阮的笑容

愛著一個人不倘相過雄,全部的愛乎伊甘有路用
冷眼的利刀藏治阮心中,一暝想一暝苦,目屎陪阮度

愁夜的霜,愁夜的雨,凍冷阮想要追出的腳步
越頭的人笑阮麥這憨,哪著愛甲你這呢雄
我的愛不需要堅強,你還阮的笑容

愁夜的霜,愁夜的雨,凍冷阮想要追出的腳步
越頭的人笑阮麥這憨,哪著愛甲你這呢雄
我的愛不需要堅強,你還阮的笑容------------------------------------------
9599/《愛甲遮爾雄》Ài Kah Tsiah-nī Hiông
談詩玲Tâm Si-lîng

愛著一个人
ài-tio̍h tsi̍t-ê-lâng
毋通傷過雄
m̄-thang siunn-kuè hiông
全部的愛予伊
Find more lyrics at ※ Mojim.com
tsuân-pōo ê ài hōo i
敢有路用
kám ū-lōo-iōng
冷眼的利刀
líng-gán ê lāi-to
藏佇阮心中
tshàng tī gún sim-tiong
一暝想
tsi̍t-mî siūnn
一暝苦
tsi̍t-mî khóo
目屎陪阮度
ba̍k-sái puê gún tōo

愁夜的霜
tshiû-iā ê song
愁夜的雨
tshiû-iā ê hōo
凍冷阮
tàng-líng gún
想欲追出的跤步
siūnn-beh tui tshut ê kha-pōo
越頭的人
ua̍t-thâu ê lâng
笑阮莫遮戇
tshiò gún mài tsiah gōng
哪著愛甲你遮爾雄
ná tio̍h-ài kah lí tsiah-nī hiông

我的愛
guá ê ài
無需要堅強
bô su-iàu kian-kiông
你還阮的笑容
lí hîng gún ê tshiò-iông

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen