Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 爸爸我時常想您 > 時雨一時

文夏Album Intro
Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

時雨一時

15910/《時雨一時》Sî-ú Tsi̍t-sî
文夏Bûn-hā

時雨的黃昏
sî-ú ê hông-hun
一時予阮心茫茫
tsi̍t-sî hōo gún sim bông-bông
看出窗外
khuànn-tshut thang-guā
街頭的燈火
kue-thâu ê ting-hé
炤稀微
tshiō hi-bî
若親像遙遠彼日
ná-tshin-tshiūnn iâu-uán hit-ji̍t
兩人的眠夢
nn̄g-lâng ê bîn-bāng
為著你我心傷悲
uī-tio̍h lí guá sim siong-pi
目屎也流落
ba̍k-sái iā lâu--lo̍h

時雨的黃昏
sî-ú ê hông-hun
一時予阮心茫茫
tsi̍t-sî hōo gún sim bông-bông
孤單無聊
koo-tuann bô-liâu
猶原是想起你形影
iu-guân sī siūnn-khí lí hîng-iánn
Find more lyrics at ※ Mojim.com
懷念著彼時的你
huâi-liām tio̍h hit-sî ê lí
唸出你的歌
liām-tshut lí ê kua
聲音又是苦悲哀
siann-im iū sī khóo pi-ai
無情的暗暝
bô-tsîng ê àm-mî

時雨的黃昏
sî-ú ê hông-hun
一時予阮心茫茫
tsi̍t-sî hōo gún sim bông-bông
珠淚像雨
tsu-luī tshiūnn hōo
流落去枕頭
lâu lo̍h-khì tsím-thâu
也會冷
iā ē líng
彷彿若想起著
hóng-hut nā siūnn-khí tio̍h
你可愛的笑容
lí khó-ài ê tshiò-iông
予我規暝睏袂去
hōo guá kui-mî khùn--buē-khì
怨恨長暗暝
uàn-hūn tn̂g àm-mî

  1. Special thanks to W.B. Chen for sharing the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen