Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 文夏的採檳榔 > 香港之夜

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

香港之夜

Lyricist:蜚聲
Arranger:莊啟勝

香港迷人不夜城 夜夜為你在思念
滿山燈火真美麗 香港人人都會思慕你
早日與他在港墘 情話綿綿說不離
輕聲說在耳邊 愛你我愛你

香港繁華不夜城 彼日甘蜜的晚暝
美麗愛情花當開 締結兩人的愛情花蕊
相隨行影猶原在 如今花落流水去
懷念可愛的人 愛你我愛你------------------------------------------
14223/《香港之夜》Hiong-káng tsi Iā
文夏Bûn-hā

香港迷人不夜城
Xiānggǎng bê-lâng put-iā-siânn
夜夜為你咧思念
iā-iā uī lí teh su-liām
滿山燈火真美麗
muá-suann ting-hué tsin bí-lē
香港人人都會思慕你
Xiānggǎng lâng-lâng to ē su-bōo lí
Find more lyrics at ※ Mojim.com
早日佮伊在港墘
tsá-ji̍t kah i tsāi káng-kînn
情話綿綿訴不離
tsîng-uē mî-mî sòo put-lī
輕聲說在耳邊
khin-siann sueh tsāi hīnn-pinn
愛你
ài nǐ
我愛你
wǒ ài nǐ

香港繁華不夜城
Xiānggǎng huân-huâ put-iā-siânn
彼日甘蜜的暗暝
hit-ji̍t kam-bi̍t ê àm-mî
美麗愛情花當開
bí-lē ài-tsîng hue tong khai
締結兩人的愛情花蕊
tè-kiat nn̄g-lâng ê ài-tsîng hue-luí
相隨形影猶原在
sio-suî hîng-iánn iu-guân tsāi
如今花落流水去
jû-kim hue lo̍h lâu-tsuí khì
懷念可愛的人
huâi-liām khó-ài ê lâng
愛你
ài nǐ
我愛你
wǒ ài nǐ

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen