Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 文夏的採檳榔 > 故鄉的小姐

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

故鄉的小姐

6273/《故鄉的小姐》Kòo-hiong ê Sió-tsiá
文夏Bûn-hā

山跤的彼爿就是
suann-kha ê hit pîng tsiū-sī
我咧思念的故鄉
guá teh su-liām ê kòo-hiong
心愛的彼个小姐
sim-ài ê hit ê sió-tsiá
毋知佇佗位
m̄-tsai tī tó-uī
欸~心愛的人
eh~ sim-ài ê lâng
我一定會來娶你
guá it-tīng ē lâi tshuā lí
我一定會來娶你的
guá it-tīng ē lâi tshuā lí ê
請你愛等我
tshiánn lí ài tán guá

我佮你離開彼時
guá kah lí lī-khui hit-sî
也是罩霧的暗暝
iā-sī tà-bū ê àm-mî
想起你傷心目屎
siūnn-khí lí siong-sim ba̍k-sái
予我心艱苦
hōo guá sim kan-khóo
Find more lyrics at ※ Mojim.com
欸~心愛的人
eh~ sim-ài ê lâng
我一定會來娶你
guá it-tīng ē lâi tshuā lí
我一定會來娶你的
guá it-tīng ē lâi tshuā lí ê
請你愛等我
tshiánn lí ài tán guá

無伴的孤單流浪
bô-phuānn ê koo-tuann liû-lōng
加添我的心稀微
ka-thiam guá ê sim hi-bî
趕緊欲佮你相會
kuánn-kín beh kah lí siong-huē
兩步做一步
nn̄g-pōo tsò tsi̍t-pōo
欸~心愛的人
eh~ sim-ài ê lâng
我一定會來娶你
guá it-tīng ē lâi tshuā lí
我一定會來娶你的
guá it-tīng ē lâi tshuā lí ê
請你愛等我
tshiánn lí ài tán guá

  1. Special thanks to W.B. Chen for sharing the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen