Mojim 歌詞
Mojim 歌詞 > アジアの女性歌手 > 談詩玲 > 大阪小雨 > 一首情歌

談詩玲歌詞
アルバムリスト

談詩玲

一首情歌

作詞:黃一修
作曲:黃一修

思念你一人,想著過去的戀夢
咱合唱彼首歌,如今變成孤單

戀愛歌啊無人來伴,一首情歌不知按怎寫
心陣陣痛,雨落袂煞,目屎流哭出聲
月娘出來,一個人影,你是我唯一的靠山

思念你一人,想著過去的戀夢
咱合唱彼首歌,如今變成孤單

もっと沢山の歌詞は ※ Mojim.com
戀愛歌啊無人來伴,一首情歌不知按怎寫
心陣陣痛,雨落袂煞,目屎流哭出聲
月娘出來,一個人影,你是我唯一的靠山

戀愛歌啊無人來伴,一首情歌不知按怎寫
心陣陣痛,雨落袂煞,目屎流哭出聲
月娘出來,一個人影,你是我唯一的靠山
[00:00.46]談詩玲
[00:03.68]
[00:06.50]一首情歌
[00:10.60]
[00:14.51]作詞:黃一修
[00:16.70]作曲:黃一修
[00:18.98]
[00:23.45]思念你一人,想著過去的戀夢
[00:34.82]咱合唱彼首歌,如今變成孤單
[00:49.89]戀愛歌啊無人來伴,一首情歌不知按怎寫
[01:05.61]心陣陣痛,雨落袂煞,
[01:14.51]目屎流哭出聲
[01:21.63]月娘出來,一個人影,你是我唯一的靠山
[01:37.72]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[01:53.55]思念你一人,想著過去的戀夢
[02:05.51]咱合唱彼首歌,如今變成孤單
[02:20.61]戀愛歌啊無人來伴,一首情歌不知按怎寫
[02:36.07]心陣陣痛,雨落袂煞,
[02:44.60]目屎流哭出聲
[02:52.66]月娘出來,一個人影,你是我唯一的靠山
[03:07.63]戀愛歌啊無人來伴,一首情歌不知按怎寫
[03:23.32]心陣陣痛,雨落袂煞,
[03:31.73]目屎流哭出聲
[03:39.13]月娘出來,一個人影,
[03:46.42]你是我唯一的靠山
[03:56.79]~~~~~~~~~~~~~~~~~
------------------------------------------6536/《一首情歌》Tsi̍t-siú Tsîng-kua
談詩玲Tâm Si-lîng

思念你一人
su-liām lí tsi̍t-lâng
想著過去的戀夢
siūnn-tio̍h kuè-khì ê luân-bāng
咱合唱彼首歌
lán ha̍p-tshiùnn hit siú kua
如今變成孤單
jû-kim piàn-sîng koo-tuann

戀愛歌啊
luân-ài-kua--ah
無人來伴
bô-lâng lâi phuānn
一首情歌
tsi̍t-siú tsîng-kua
毋知按怎寫
m̄-tsai án-tsuánn siá
心陣陣疼
sim tsūn-tsūn thiànn
雨落袂煞
hōo lo̍h buē suah
目屎流
ba̍k-sái lâu
哭出聲
khàu tshut-siann

月娘出來
gue̍h-niû tshut--lâi
一个人影
tsi̍t-ê lâng-iánn
你是我唯一的靠山
lí sī guá uî-it ê khò-suann

  1. Kris の歌詞提供に感謝
  2. 荷心 の歌詞に感謝
  3. W.B. Chen の歌詞訂正に感謝
  4. ウェブリンク: W.B. Chen