RIDE 歌詞 Demarco ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網歐美歌手Demarco暫存RIDE

Demarco歌詞
專輯列表
新聞
歌手介紹
相關影音

Demarco

RIDE

Gyal yo pussy good, a that mi seh
Mi love it when yo flick it and yo dash hi weh
Balance pon yo head and then yo kotch hi yeh
The way yo sucj mi cockey gyal mi haffi seh
Mi would a carry yo go a mi yard and lock yo weh
Only let you out pon a Saturday
Gyal yo pussy good, mi and you haffi deh
Freaky gyal yo meck mi happy yea
Mi love when you ride, you ride, you ride
Mi love when you ride, you ride, you ride
Mi love when you ride, you ride, you ride
Skin out yo pussy meck mi put it inside

Mi love when you ride, you ride, you ride
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
Mi love when you ride, you ride, you ride
Mi love when you ride, you ride, you ride
Buddy and pussy girl haffi go calide
You wid yo tight, tight, hole
Gyal yo pussy under my control
Gyal mi love when you ride pon pole
Tek money like mi drive pon tole
Gyal yo know mi love it when yo kotch it
And you quint up fi yo pussy pon cock
Da cut deh you have underneath you
Bless it meck mi haffi come back
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網