Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Japanese & Korean singers > Da-iCE > 雲を抜けた青空

Da-iCE


Album songs
Album list

 
 
 
 

【 雲を抜けた青空 】【 2018-11-21 】

Album songs:
1.雲を抜けた青空

2.リフレイン