Hands Up Lyrics Cape Town Effects ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Cape Town Effects > Cape Town Effects > Hands Up

Cape Town EffectsLyrics
Album list

Cape Town Effects

Hands Up

HANDS UP
El Nino, Jaak, KONFAB, Ben Sharpa
B.Sharpa:
Heita! Ca va? Wassup! Ke Pasa!
E'grand! Ce Bien! All Good B Sharpa!
Messieurs et Mademoiselles, Ladies and Gents Bantu!
I bring to you with JFx the PiUnit Assault Crew
Tebz burn 'em learn 'em with a violin sermon
El Nino, Jaak and Konfab with Led Pipes to serve
heads! 10 years runnin Pure, Solidifying cultures now
Yo kill em with the fuckin sound, World Here we come in!
Jaak maake Kaapstad effek/ daavoo's Jaakspraak ellect/ wan jy's kak
vaak ienfek/ koht raakpraat van bek/ sport standaard dan kep/ en word
vandaar dan wêk/ ontaard dan net/ inne sponsbaard van rep/ wat
rondvaart in plek/ skiet soms kaart en spek/ ma nie ekkie/ nie vannie
plekkie/ ma reppie kekkie/ step koerek hie/ nette ket hie/ vannie
Peppie/ mette bek wie/ vet spie/
Find more lyrics at ※ Mojim.com
kannie tjekkie/ ek rep hie/ die flêts
hie/ mette wet die/ plek gie/ direksie/ virrie seksie/ FS3/ ek is
hie Koortjie: Vannie Kaap of nie/ kykie ja Jaak is hie/ jy moet jou
laastes gie/...Vannie plaas gestie/ net virrie bastards hie/ wat soe
raas en skrie
KoNFAB
while you write within white lines with black characters
trapped in bars i vomit topics so toxic attract a sin tax from SARS
logic so psychotic i musta lost it
behind the homesick conflicted eye sockets a timebomb ticks
i drop shit for the mature palate like tossing salads biting
mind the coccyx faggot i got it locked for phallus hymen
i spit truth serum and if i'm outlying
it's cos i got my 10001 hours rhyming
Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics