Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Der Zibet > Kaikoteki Mirai - Nostalgic Future > Eien No Matataki

Der ZibetLyrics
Album list

Der Zibet

Eien No Matataki

Aoi Hidashi No Naka
Kimi Wa Utsuitteta
Hana Wa Sakili Itarette
Kokoro Yura Shiteiku

Bohatemo Sumoku Eporeme Iamita
Escano, Mado, Yumega, Saki Hokoru Shoonaijo
Wasure Naide.Oh... chikai waki Emari

Sayonara... Hajimete
Sukuya Go Sore Gaanaido
Keotoba
Yasashiiku... Suka Mida
Kotokuwa
Eien No Matataki

Katowa Nami iieru Ate
Kumoni Ao Sheshiteta
Inume Nashino Bio My
Kimi Wa Mitori Nokoru
Ashita No Kimoro
Find more lyrics at ※ Mojim.com
Asamade Iro Naku
Escano, Mado, Hana Ga
Wara Ateru Shojo Naiyo
Fumimu Anaride So...
Sekai Waza Guameku

Sayonara... Hajimete
Sukuya Go,Karao O Wo
Kiisatsu
Yasashiiku... Suka Omida
Kotokuwa
Eien No Matataki

Sayonara... Hajimete
Sukuya Go Sore Gaanaido
Keotoba
Yasashiiku... Suka Omida
Kotokuwa
Eien No Matataki