Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Gary Granada > Miscellaneous > Lahat

Gary GranadaLyrics
Album list

Gary Granada

Lahat

Ang nalalabing buhay dito sa daigdig
Ang siyang magpapatunay sa iyong maririnig
At ang tanging dalangin sana'y laging tapat
Anumang maging akin, yan ay iyong lahat

Lahat ng paano, lahat ng saan
Lahat ng gaano at ng kailan
Ang bawat bakit may pagkukulang
Ulan at init ma'y di hadlang

Sa pag-aalinlangan at pagiging tiyak
Find more lyrics at ※ Mojim.com
Sa pangangailangan at biyayang sapat
Pagbabakasakali minsa'y mabibigo
Ngunit mananatili, pagsinta'y lalago

Sa karamdaman at sa lakas
Hanggang sa paghinga'y magwawakas
Walang patakaran ang aking pagtanggap
Iniibig kitang ikaw lahat