With U 歌詞 iLL ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網日韓歌手iLLMinimal MaximumWith U

iLL歌詞
專輯列表
新聞
相關影音

iLL

With U

作詞:Nakamura Koji
作曲:Nakamura Koji

i want to dance with U.
i don't want to change U.
i don't want to dance U.
i want to change U.
i want to dance with U.
i don't want to praise U.
i don't want to dance with U.
i want to praise U.
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網