BI YA SU NA 歌詞 費玉清 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網男生歌手費玉清大愛劇場音樂精選2BI YA SU NA

費玉清歌詞
專輯列表
新聞
歌手介紹
相關影音

費玉清

BI YA SU NA

別來無恙主題曲
作詞:賴畯笙
作曲:賴畯笙
演唱:王金龍

BI YA SU NA
別來無恙
我在這裡
你在哪裡
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網
24 回憶那 傷 因為 把我的心 胸上 周慧敏 全心全意 你開心的時候 組合 下電話號碼 感情世界 變化 三分鐘 淑樺 我一路向北 我只想留 一個面對 郭富城 絕對美麗 別人笑我 別人 養幾個孩子 所有目光 日與月 媽祖 順風耳 瓢飲