Kriesha Chu( 크리샤 츄 ) 專輯列表 共收藏 2張專輯 3首歌詞 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網


魔鏡歌詞網日韓歌手Kriesha Chu( 크리샤 츄 )
Kriesha Chu( 크리샤 츄 )【 共收藏 2 張專輯, 3 首歌 】
歌曲列表方式 專輯列表(時間) 歌名列表(字數) 歌名列表(筆劃)
專輯名稱 年份 歌曲列表    
CS NUMBERS VOL. 11 韓文
2018-06
1.An Old Love Story
Kriesha Chu 1st Single Album 韓文
2017-05
1.I Want You (Feat. Yong Jun Hyung) (Prod. By Yong Jun Hyung, Kim Tae Ju) (提供)2.Trouble (Prod. By Yong Jun Hyung, Kim Tae Ju) (提供)

修改 專輯資訊

回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網