HUSH( 陳家偉 ) 歌名列表 共收藏 68首歌詞 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網


魔鏡歌詞網團體歌手HUSH( 陳家偉 )
HUSH( 陳家偉 )【 共收藏 68 首歌 】
2010 年夏天,Hush 一個人拿著木吉他在海邊的卡夫卡演出,經由'這位太太'的黑郎介紹,鼓手熊爸也加入了。同年底,再加上 bass 手卡貝,一直想要好好玩團的三人,加上了一個全形驚嘆號變成了「Hush!樂團」。

主唱 Hush 以沙啞憂鬱的歌聲,從天文學和哲學等人文角度出發,誠懇地對自我與聽者提出問題,思考一段段不同樣貌的生活風景。在音樂流轉之際, 用音樂撫探你心底的憂懷之影。精煉的歌詞和憂傷雋永的旋律,出自主唱Hush之手。 短短兩年的團齡,Hush!迷人的現場演出深深擄獲了我們,也讓他們快速崛起在蓬勃發展的台灣獨立音樂圈。


HUSH(1985年1月15日-),本名陳家偉,是臺灣男歌手、作曲家和填詞人,曾是「HUSH!樂團」的主唱。大學念哲學系,他對星象、塔羅等充滿神祕符號事物特別感興趣,也因此在詞曲創作中,會以哲學角度為出發,詮釋不一樣的生命與愛情。並為孫燕姿、A-Lin、徐佳瑩、丁噹等人填詞,因合作過的歌手眾多被笑稱為「集郵天王」。


HUSH從2010年,在台北打工的「海邊的卡夫卡」意外登台演唱後,同年找來兩名團員成立Hush!樂團,並受邀西安、深圳草莓音樂、台北野台開唱、香港呼叫音樂節、高雄大彩虹音樂節、小巨蛋犀利好大趴、上海簡單生活節等指標性華人音樂祭。但在2014年歷經貝斯手和鼓手相繼離開樂團,Hush決定解散後單飛,首張單曲由五月天瑪莎擔任他的製作人。

HUSH在2015年POP Radio電台節目上,再次跨越「性別藩籬」,自曝內心真實想法,坦言很想加入Legacy「都市女聲」系列演出,但該系列過往都是女生專利,心思讓人猜不透? HUSH說自己想動手「竄改」題目為「鄉間女聲」,然後成為第一個加入此系列的男歌手,結果反而很多朋友都不懂這次的演唱會主題。HUSH解釋他是想以詼諧的方式翻玩,向「都市女聲」致敬。

HUSH在2017年12月23日在五月天人生無限公司巡迴演唱會桃園分公司第一天擔任開場嘉賓。
歌曲列表方式 專輯列表(時間) 歌名列表(字數) 歌名列表(筆劃)
  歌名 作詞 作曲 日期
1 30km/s     2012-03
2 Everyone's Gonna Miss You Hush Hush 2015-01
3 Everyone's Gonna Miss You Hush Hush 2012-10
4 I'm going to fall HUSH HUSH 2015-01
5 I'm going to fall     2012-03
6 X HUSH HUSH 2015-03
7 X HUSH HUSH 2015-01
8 X Hush Hush 2012-10
9 一個人的地下室 Hush Hush 2015-01
10 一個人的地下室 Hush Hush 2013-12
11 小事 HUSH HUSH 2018-09
12 不祥的預感 HUSH HUSH 2018-09
13 之間 Hush Hush 2015-01
14 之間 Hush Hush 2012-10
15 今天的你如此不同 HUSH HUSH 2015-10
16 天文特徵 HUSH HUSH 2015-03
17 天文特徵 HUSH HUSH 2015-01
18 天文特徵     2012-03
19 主要成分 HUSH HUSH 2013-12
20 出竅 Hush Hush 2015-01
21 出竅 Hush Hush 2012-10
22 白露 (White Dew) HUSH HUSH 2015-10
23 同一個答案 hush hush 2015-10
24 同一個答案 hush ! hush ! 2014-06
25 名單裡 HUSH HUSH 2015-10
26 那裡沒有我 Hush Hush 2015-01
27 那裡沒有我 Hush Hush 2012-10
28 克卜勒 HUSH HUSH 2015-03
29 我想知道你的一切 HUSH HUSH 2015-10
30 更好的地方 HUSH HUSH 2015-01
31 更好的地方 HUSH HUSH 2013-12
32 沒有了 HUSH HUSH 2018-09
33 底牌 HUSH HUSH 2015-10
34 波希米亞 陳家偉 陳家偉 2015-01
35 物質生活 HUSH HUSH 2015-10
36 空中的戀人 HUSH HUSH 2015-01
37 空中的戀人 HUSH HUSH 2013-12
38 怎麼開始的 HUSH HUSH 2018-09
39 怎麼開始的 HUSH HUSH 2018-05
40 流明 HUSH HUSH 2018-09
41 島嶼城市 Hush Hush 2015-10
42 討厭的王八蛋 Hush Hush 2015-01
43 討厭的王八蛋 Hush Hush 2012-10
44 都是你害的 HUSH HUSH 2015-01
45 都是你害的 HUSH HUSH 2013-12
46 都會感 左光平 HUSH 2015-10
47 寄居蟹與蝸牛 HUSH HUSH 2018-09
48 第三人稱 Hush Hush 2015-01
49 第三人稱 Hush Hush 2012-10
50 幾個世紀之前 HUSH HUSH 2015-10
51 換句話說 HUSH HUSH 2018-09
52 異常現象 HUSH HUSH 2015-01
53 異常現象 HUSH HUSH 2013-12
54 給平行宇宙的你 HUSH HUSH 2015-01
55 給平行宇宙的你 HUSH HUSH 2013-12
56 過來人 HUSH HUSH 2015-01
57 過來人 HUSH HUSH 2013-12
58 集體催眠 Hush Hush 2012-10
59 黑夜的烏鴉 HUSH HUSH 2015-01
60 黑夜的烏鴉 HUSH HUSH 2013-12
61 障礙賽 Hush Hush 2012-10
62 夢遊 HUSH HUSH 2018-09
63 對等關係 HUSH HUSH 2018-09
64 對等關係 HUSH HUSH 2018-07
65 機會與命運 HUSH HUSH 2015-10
66 諾貝爾寂寞獎 HUSH HUSH 2015-10
67 藍綠藻的夢 Hush Hush 2012-10
68 鬍渣 HUSH HUSH 2018-09

回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網