Check Point(新曲+精選) 專輯歌曲 張繼聰( Louis Cheung ) ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網


魔鏡歌詞網男生歌手張繼聰( Louis Cheung )Check Point(新曲+精選)

張繼聰( Louis Cheung )


專輯歌曲
專輯介紹
專輯列表
新聞
歌手介紹

 
 
 
 

【 Check Point(新曲+精選) 】【 粵語 】【 2007-12-20 】

專輯歌曲:
1.Single Bell

2.下世紀的地圖

3.白鳥

4.我們不孤單

5.寧願晏啲瞓

6.愛你你咪理

7.烏龜

8.囉嗦

9.古著

10.K型

11.Mad U So

12.賭城風雲

13.慷概

14.彈弓手

15.張…繼…聰(remix) (提供)  1. 感謝 只對你有感覺 0m-chi 提供歌詞


專輯介紹:

關心妍(Jade)、關楚耀、張繼聰、陳柏宇等日前出席「抗癌大步走」,Jade的朋友曾患上癌症,所以她好明白癌症病人受病魔折磨的痛苦,她說:「我每年都做身體檢查,亦有買保險,為自己作好一切準備。(可有提醒富商男友定期做檢查?)唔關我事,個只係追求者,唔係男友,我身邊唔只一位追求者。」
關楚耀因為眼發炎,要戴太陽鏡出現,他說:「我成日用手捽眼,可能細菌感染致發炎,希望唔會好似上次咁嚴重要做手術啦。」曾有家族成員患癌的張繼聰,更為今次活動作了首主題曲《我們不孤單》。