Chyi Chin Best Collection 1994-1996 專輯歌曲 齊秦( Chyi Chin ) ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網


> > >

齊秦( Chyi Chin )


專輯歌曲
專輯列表
新聞
歌手介紹

 
 
 
 

【 Chyi Chin Best Collection 1994-1996 】【 國語 】【 1997-01-01 】

專輯歌曲:
1.去年冬天

2.不讓我的眼淚陪我過夜

3.暴雨將至

4.紫雨

5.袖手旁觀

6.往事隨風

7.無情的雨無情的你

8.絲路

9.野馬

10.水岸

11.痛並快樂著

12.直到世界末日

13.回來

14.星星是窮人的鑽石