Wishing On The Same Star[同星祈愿] 专辑歌曲 安室奈美恵( Namie Amuro ) ※ Mojim.com 魔镜歌词网
魔镜歌词网


魔镜歌词网日韩歌手安室奈美恵( Namie Amuro )Wishing On The Same Star[同星祈愿]

安室奈美恵( Namie Amuro )


专辑歌曲
专辑介绍
专辑列表
新闻
歌手介绍

 
 
 
 

【 Wishing On The Same Star[同星祈愿] 】【 日文 】【 2002-09 】

专辑歌曲:
1.Wishing On The Same Star

2.Did U

3.Wishing On The Same Star(Instrumental) (提供)

4.Did U(Instrumental) (提供)  1. 感谢 我哥4029被盗 提供动态歌词


专辑介绍:

曲风上搭配了絃乐器的演奏,呈现出浩瀚壮阔感十足的抒情钜作。
由曾提供过作品给席琳狄翁及史密斯飞船等艺人的美国知名音乐制作人黛安华伦(Dian Warren)所作词、作曲。
  。