U Yi Ca Vil 哎呀歲月 Lyrics Message band ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian group singers > Message band > Message > U Yi Ca Vil 哎呀歲月

Message bandAlbum Intro
Lyrics
Album list
Related Video

Message band

U Yi Ca Vil 哎呀歲月

Lyricist:達卡鬧
Composer:達卡鬧

U yi cavil A ku Sun A Gemacu a Liyaw Caucauwan

U yi cavil Bininu A Bedeli A su Mudingan

U yi cavil Daivilida Dima Masan Gacalisiyan

Gemalau Malingac Ja Nusun

Gemalau Malingac Ja Nusun

U yi cavil


U yi cavil A ku Sun A Gemacu a Liyaw Caucauwan

U yi cavil Bininu A Bedeli A su Mudingan

U yi cavil Daivilida Dima Masan Gacalisiyan

Gemalau Malingac Ja Nusun

Gemalau Malingac Ja Nusun
Find more lyrics at ※ Mojim.com

U yi cavil


U yi cavil A ku Sun A Gemacu a Liyaw Caucauwan

U yi cavil Bininu A Bedeli A su Mudingan

U yi cavil Daivilida Dima Masan Gacalisiyan

Gemalau Malingac Ja Nusun

Gemalau Malingac Ja Nusun

U yi cavil

Gemalau Malingac Ja Nusun

U yi cavil

Gemalau Malingac Ja Nusun

U yi cavil
Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics